Kracht.Wonen uitgelegd

Kracht.Wonen is een regionale en sectoroverstijgende samenwerking bij knelpuntsituaties van langdurige dak-thuisloosheid. Waar bestaande lokale en sectorale diensten niet tot een oplossing komen op het vlak van wonen en ondersteuning, worden de krachten gebundeld.

Kracht.Wonen is gebaseerd op de basisprincipes van de Housing First-methodiek, waarbij een dak boven je hoofd een eerste cruciale stap is om je leven weer op orde te krijgen. 

Van cliënten wordt in eerste instantie enkel verwacht dat ze de wooncoach toelaten en hun huurdersverplichtingen nakomen. Gedurende het traject wordt via een intensieve wooncoaching gewerkt aan structurele oplossingen om op termijn een duurzame woning te kunnen behouden.

 

Concreet doen we dit via:

  • Een dedicated team dat via wooncoaches begeleiding aanbiedt 
  • Een regionale pool van tijdelijke woningen 
  • Een regionaal meldpunt dat de match maakt tussen vraag en aanbod 

 

De betrokken partners zijn W13 (14 OCMW’s en CAW Zuid-West-Vlaanderen) en de leden van het dedicated team (Psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta, Kompas, Groep Ubuntux8K, CAW).