Europa klimaatneutraal

De renovatie van woningen is belangrijk, onder andere in het licht van de ambitieuze doelstellingen van de Europese Unie voor 2050. Daarbij wordt de uitstoot van broeikasgassen tot bijna nul teruggebracht.

Om deze doelstellingen te halen moet de renovatiegraad worden opgekrikt. Per jaar zou gemiddeld 3 procent van de bestaande woningen gerenoveerd moeten worden tot een A-label. Gezinnen verbruiken in hun woningen een aanzienlijke hoeveelheid energie en dat gaat gepaard met een grote uitstoot van broeikasgassen.

Door woningen te renoveren en energie-efficiënter te maken kunnen we aanzienlijke vooruitgang boeken in het verminderen van ons energieverbruik en het terugdringen van onze ecologische voetafdruk.

Voordelen renovatie

De renovatie van woningen heeft meerdere voordelen.

  1. Renovatie zorgt voor een vermindering van het energieverbruik van gebouwen, wat op zijn beurt leidt tot lagere energierekeningen.
  2. Een lagere energierekening zorgt ervoor dat de financiële last voor deze huishoudens vermindert én het comfort en de levenskwaliteit verbeteren.
  3. Goedgeïsoleerde woningen zijn warmer in de winter en koeler in de zomer, waardoor het binnenklimaat aangenamer wordt. Dit heeft positieve effecten op de gezondheid en het welzijn van bewoners.

Bovendien zijn energetische renovaties niet alleen een praktische noodzaak, maar ook een waardevolle investering in een duurzame en leefbare toekomst voor zowel de bewoners als de planeet.

 

De 2050 doelstellingen voor woningen

Om aan de langetermijndoelstelling 2050 te voldoen, zijn er twee mogelijke 'pistes'. Het volstaat om aan 1 van de 2 pistes te voldoen. Jouw woning kan dus voldoen aan piste 1 zonder dat de woning een energielabel A haalt (piste 2). Dit is geen probleem: van zodra de woning aan één van beide pistes voldoet, is uw woning in orde met de energiedoelstelling.

   Piste 1: elk onderdeel van de woning voldoet aan aparte eisen
  • Dak, vloer en muren: U = 0,24 W/(m²K)
  • Beglazing: Ug = 1,0 W/(m²K)
  • Vensters (= beglazing en raamprofielen samen): Uw = 1,5 W/(m²K)
  • Energie-efficiënte verwarmingsinstallatie: warmtepomp, condenserende ketel, micro-WKK, warmtenet of decentrale toestellen met een totaal maximaal vermogen van 15 W/m².

   Piste 2: uw woning of appartement haalt het label A of A+

Bij een EPC- of EPB-berekening wordt berekend hoeveel energie de woning verbruikt. Hierbij wordt rekening gehouden met de isolatiegraad, de verwarmingsinstallatie, de ventilatie, de zonne-energie of andere hernieuwbare energie …

Een energielabel A voor uw woning of appartement staat voor een EPC-score van maximaal 100 kWh/m² (via EPC bestaande bouw) of een E-peil van maximaal E60 (via EPB-aangifte nieuwbouw of ingrijpende energetische renovatie).