BelRAI

W13 organiseert als welzijnsvereniging de opleidingen tot indicatiesteller BelRAI Screener voor zijn deelgenoten (de 14 lokale besturen in Zuid-West-Vlaanderen en het CAW van Zuid-West-Vlaanderen). Via deze opleidingen kan iemand de attestering als indicatiesteller verwerven. Die attestering is nodig om BelRAI Screeners te kunnen afnemen in functie van de kostprijs voor diensten Gezinszorg, het toekennen van het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden of om in te schatten of het wenselijk is een ander BelRAI instrument in te zetten om de zorgzwaarte en zorgnoden in kaart te brengen.

Om als geattesteerd indicatiesteller aan de slag te kunnen (blijven) moet je elk kalenderjaar ook verplicht een intervisiemoment bijwonen. W13 biedt opleidingen en intervisies gratis aan voor medewerkers van deelgenoten. Voor medewerkers van lokale besturen die geen lid zijn van W13 vragen wij een participatiekost van € 30 per halve dag.

 

Afbeelding
Intervisie

De overheid verplicht elke indicatiesteller om jaarlijks een halve dag intervisie te volgen. Ook onze trainers volgen elk jaar intervisies om hun kennis en ervaring op peil te houden. In de aanloop naar een intervisiemoment bezorgen we jou een vragenlijst die onze trainers in staat stelt tijdens de intervisie zo maximaal mogelijk rekening te houden met jouw vragen. Je krijgt ook telkens de kans om een casus voor te leggen die tijdens de intervisie besproken kan worden, waardoor deze intervisie optimaal afgestemd kan worden op jouw werksituatie.

Planning
  • 1 februari 2024 in De Zevenkamer Heule (9.00 uur – 12.30 uur)
  • 28 maart 2024 in De Zevenkamer Heule (9.00 uur – 12.30 uur)
  • 18 april 2024 in WZC Andante (9.00 uur – 12.30 uur)
  • 7 mei 2024 in WZC Andante (9.00 uur – 12.30 uur)
  • 20 juni 2024 in De Zevenkamer Heule (9.00 uur – 12.30 uur)
  • 12 september 2024 in Waregem (9.00 uur – 12.30 uur)
  • 14 november 2024 in WZC Andante (9.00 uur – 12.30 uur)
Inschrijving

Inschrijven kan telkens tot 10 werkdagen voor de start van de intervisie, maar vol = vol.
Het heeft dus geen zin om in te schrijven voor een moment dat al volzet is (staat aangegeven op het formulier).