Aanmelden bij Kracht.Wonen

Voor wie is Kracht.Wonen?

1. Voor mensen die structureel dakloos zijn = 

  • in een situatie van langdurige dak- of thuisloosheid. Dit betekent dat je de laatste 3 maanden dakloos bent of dat je het laatste jaar geen vaste verblijfplaats had.

     OF 

  • voor iemand die in een tijdelijke woning van een OCMW uit de regio verblijft, past binnen de doelgroep, en nood heeft aan meer ondersteuning.

Naast de woonnood spelen ook nog andere problematieken mee (zoals een verslavingsproblematiek, psychische kwetsbaarheid ...). 

2. Voor mensen die de huurdersverplichtingen kunnen nakomen en zelfstandig kunnen wonen mits ondersteuning van de wooncoach (o.a. betaling van de huur).

 

Afbeelding

Wie werkt er samen?

De aangeboden woningen zijn tijdelijke woningen van 1 van de OCMW's in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Bij elke toewijzing van een woning worden afspraken gemaakt met het OCMW van de gemeente waar de woning gelegen is. 

De vraag naar begeleiding of ondersteuning aan huis wordt bekeken met het dedicated team. Hierin zijn de volgende organisaties betrokken: Groep Ubuntux8K (VAPH-sector), Vesta (Psychiatrisch Ondersteuningscentrum) CAW Zuid-West-Vlaanderen (Centrum algemeen Welzijnswerk), vzw Kompas (drughulpverlening).

 

Wie kan aanmelden? 

Praktijkwerkers van de 14 OCMW’s en het CAW Zuid-West-Vlaanderen kunnen situaties van langdurige thuisloosheid aanmelden via een online aanmeldingsformulier. Na het invullen kan je dit formulier wel downloaden als pdf-document en afdrukken, zodat je het aan het dossier van jouw cliënt kunt toevoegen.

Andere welzijnsorganisaties uit onze regio kunnen situaties aanmelden in samenspraak met een OCMW of met CAW Zuid-West-Vlaanderen.

     Ga hier naar het aanmeldingsformulier

 

Hoe gaan we te werk?

Het aanmeldingsformulier wordt besproken op het meldpunt Kracht.Wonen. We geven op korte termijn een van onderstaande antwoorden: 

  • We beslissen dat de aangemelde situatie niet kan worden opgestart in Kracht.Wonen en geven een aantal alternatieven.
  • We nemen nog niet onmiddellijk een beslissing, we hebben nog een aantal vragen die we verduidelijkt willen zien.
  • We formuleren een concreet aanbod en stellen een gedetailleerd stappenplan voor om het traject binnen Kracht.Wonen te starten.

 

Hieronder kan je een presentatie downloaden over de werking van het meldpunt en hoe we de communicatie binnen de werking van Kracht.Wonen zien.

     Presentatie communicatie Kracht.Wonen

 

Info voor de cliënt

Een aanmelding van een situatie gebeurt mét toestemming en na gesprek met de betrokken persoon. Daarom moet de cliënt een toestemmingsformulier ondertekenen. Als aanmelder moet je dit document zorgvuldig bijhouden.

     Download hier het toestemmingsformulier

 

Bij Kracht.Wonen is er ook een wooncoach actief. Je vindt alle info over de werkwijze en de rol van deze coach in onderstaande folder. Vanuit Kracht.Wonen vragen we de aanmelder om deze folder grondig door te nemen met de cliënt.

     Folder wooncoach Kracht.Wonen