GBO - leermodules

Ben je lokaal betrokken bij het Geïntegreerd Breed Onthaal? Kan je ondersteuning gebruiken?

De GBO-centrale, een samenwerking tussen SAM, VVSG, CAW, IMO en de Vlaamse overheid, voorziet de nodige hulp.

Steunpunt Mens en Samenleving biedt drie leermodules aan voor zowel GBO-medewerkers als leidinggevenden. Het gaat om:

  1. Outreachend werken
  2. Informatie-uitwisseling
  3. Krachtgericht werken

 

Klik hier voor de leermodules