Food Act 13 is Prima Plattelandsproject 2021

Food Act 13 heeft opnieuw een prestigieuze prijs in de wacht gesleept: in de wedstrijd Prima Plattelandsproject 2021 won het regionaal voedseldistributieplatform van W13 in de categorie samenwerking. In 2019 mocht Food Act 13 al een Food Waste Award in ontvangst nemen.

 

Food Act 13 is een van de vele projecten die steun kreeg in het Vlaams programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III). Al deze projecten konden meedoen aan de wedstrijd Prima Plattelandsproject 2021. Het doel van deze wedstrijd: kennis uitwisselen, goede praktijken delen en netwerken tussen verschillende betrokkenen vergroten en versterken.

Vijf categorieën

Food Act 13 stelde zich kandidaat en werd net als 23 andere Vlaamse projecten weerhouden door het Vlaams Ruraal Netwerk om deel te nemen aan de provinciale rondes. Daarna schoten er nog 14 kandidaturen over, die ingedeeld werden in vijf thema’s:

  • Innovatie in de landbouw
  • Verhogen van de leefbaarheid op het platteland
  • Inzetten op milieu
  • Inzetten op klimaat
  • Samenwerking
Unieke schaalgrootte

Food Act 13 was de enige West-Vlaamse vertegenwoordiger in de Vlaamse eindronde van de wedstrijd Prima Plattelandsproject 2021 en moest dus de eer van de provincie hooghouden. Het regionale voedseldistributieplatform werd ingedeeld in de categorie samenwerking en nam het op tegen de volgende projecten: (1) agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur (Antwerpen); (2) Volkstuinen aan de Wijkstraat (Limburg); (3) HOP AAA+ (Vlaams Brabant).

De jury vond uiteindelijk dat Food Act 13 over de beste papieren beschikte qua verdienste, hefboomfunctie en vernieuwend karakter. “Dit is voor ons het beste project in de categorie ‘samenwerking’ omdat Food Act 13 tot een heel breed maatschappelijk en tastbaar resultaat heeft geleid”, was het oordeel van de jury, die ook overtuigd werd door de unieke schaalgrootte van Food Act 13.

Lees meer
Professioneel filmpje

Food Act 13 mag als een van de eindlaureaten binnenkort bezoek verwachten van een cameraploeg, want de prijs is een professioneel filmpje over de werking van het regionaal voedseldistributieplatform. Daarbovenop krijgt Food Act 13 net als alle laureaten van de Vlaamse ronde een mand met streekproducten uit de vijf Vlaamse provincies.