Vlaamse Energielening

Energie is een basisbehoefte voor iedereen. Het aandeel van energie in de uitgaven van een gezin wordt steeds belangrijker. Nochtans is het mogelijk om flink te besparen op het energieverbruik van je woning. Je kan dit doen door bijvoorbeeld je dak te isoleren, het plaatsen van hoogrendementsglas of het vervangen van een oude verwarmingsketel, fotovoltaïsche zonnepanelen, …
Het zijn allemaal investeringen waardoor je heel wat minder energie verbruikt en je energiefactuur drastisch daalt.
Deze energiebesparende maatregelen vragen een aanzienlijke investering. Een budget dat niet iedereen zomaar opzij heeft staan. Via de Vlaamse Energielening wil het Energiehuis van W13 hier een antwoord op geven.   

Sinds 01 oktober 2017 is het mogelijk om tot €15.000 te ontlenen voor energiebesparende werken en dit op een looptijd van maximaal 8 jaar (2%) en maximaal 10 jaar (0% en 1%).

 

►► OPGELET! Vanaf 2019 is de Vlaamse energielening er enkel nog voor de doelgroep. 
Wie niet tot de doelgroep behoort kan nog een aanvraag indienen tot 01 december 2018 (= correct ingevuld aanvraagformulier en alle gevraagde bijlagen!). 
Aanvragen ingediend na deze datum zullen niet meer behandeld worden.
 ◄◄

 

Meer informatie kun je terugvinden op onderstaande pagina's of verneem je door contact op te nemen met het Energiehuis : 
056 24 49 01 of energiehuis@welzijn13.be