EDC uitgelegd

Wat is een EDC?

Met een European Disability Card kan elke persoon met een zichtbare of onzichtbare handicap zich identificeren als persoon met een beperking. Wie een EDC heeft, kan bovendien genieten van een aantal voordelen in het cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod.

Een persoon met een beperking kan gratis een EDC aanvragen bij een van de vijf instellingen die werken rond het integratiebeleid van personen met een handicap. Dat zijn de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid, het VAPH, AViQ, Dienst Phare en DSL. De voorwaarde is dat je aangesloten bent bij de instelling waarbij je jouw aanvraag doet.

Welke voordelen biedt een EDC?

De voorbije jaren erkenden steeds meer steden en gemeenten in ons land de European Disability Card. Ook in Zuid-West-Vlaanderen. De 14 lokale besturen in de regio zetten alvast hun schouders onder de EDC.

Zo zijn er meerdere besturen die:

  • een gratis begeleiderspas (gratis toegang voor begeleiders van EDC-houders) voorzien bij sport- of culturele activiteiten;
  • gratis interbibliothecair leenverkeer voorzien voor kaarthouders - al dan niet gekoppeld aan een verlengde uitleenduur;
  • zich engageren om bij vertoon van de EDC bij de gemeentelijke diensten extra tijd vrij te maken om de burger te helpen;
  • extra ondersteuning of begeleiding bieden aan EDC-houders die zelfstandig deelnemen aan culturele activiteiten (die vanuit het lokaal bestuur georganiseerd worden);
  • bij culturele activiteiten specifieke plaatsen voor kaarthouders vrijhouden (vooraan of aan het gangpad) of voorzien dat kaarthouders bij voorstellingen als eerste de zaal mogen betreden (zodat ze hierin niet opgejaagd of overprikkeld worden). 

Daarnaast zijn er nog andere partners die voordelen aanbieden. Voorbeelden zijn attractieparken en zwembaden van (semi-)private groepen. Een volledig overzicht van alle partners van de EDC vind je op de website eudisabilitycard.be/nl.

Hoe weet je wie voordelen aanbiedt aan EDC-houders?

Aanbieders van voordelen kleven een speciale sticker op een zichtbare plaats. Twijfelt een eigenaar, dan kan die vaak op de website of de flyer van het bestuur of de organisatie de vermelding van de EDC zien.

Afbeelding