Huurprijzen in 1 jaar met 9 % gestegen

04 Mai 2022
De Woonclub voerde recent een steekproef uit

In 1 jaar tijd zijn de huurprijzen op de Zuid-West-Vlaamse private huurmarkt met liefst 9 procent gestegen. Dat is de conclusie van een steekproef die de Woonclub recent uitvoerde. De gemiddelde huurprijs bedraagt nu 752,91 euro per maand. "Een betaalbare en kwalitatieve woning vinden is in 2022 nóg moeilijker geworden", is te horen bij de Woonclub.

 

Inwoners van Zuid-West-Vlaanderen die op zoek zijn naar een huurwoning (huis, appartement of studio), kunnen aankloppen bij de Woonclub. Die helpt zoeken naar een geschikte, betaalbare en kwalitatieve huurwoning. De laatste jaren is dit almaar moeilijker. Daarom voerde de Woonclub eind januari, begin februari 2021 een steekproef uit op een belangrijke immowebsite. Toen bleek dat er 264 woningen te huur stonden met een duidelijke vermelding van de EPC-waarde.

107 woningen zonder vermelding EPC-waarde

Uit analyse van de cijfers bleek toen dat de gemiddelde huurprijs voor een woning in de regio 691,50 euro per maand was. Een derde van de huizen had een huurprijs van minder dan 700 euro per maand, voor de studio's was dat twee op de drie. Iets meer dan de helft van de appartementen (58 %) had een huurprijs van minder dan 700 euro per maand. Nog opvallend toen: drie op de tien aangeboden huurwoningen had een (slechte) EPC-waarde van D, E of F.

Bild

Dit jaar deed de Woonclub opnieuw een steekproef, weer op een grote immowebsite. In één week tijd registreerde een vrijwilliger 380 aangeboden huurwoningen. Meer dan in 2021 omdat dit keer alle huurwoningen zonder duidelijke vermelding van de EPC-waarde (liefst 107) ook in het onderzoek werden meegenomen.

Gemiddelde huurprijs voor een woning: 823 euro

In één jaar blijkt de huurprijs voor een huurwoning fors gestegen te zijn: nu betaal je gemiddeld 752,91 euro per maand in de regio. Dat is 60 euro meer dan begin 2021.

  • Voor een appartement betaal je nu gemiddeld 733,34 euro per maand (2021: 670,63 euro). Minder dan de helft van de appartementen (47 %) heeft een huurprijs lager dan 700 euro per maand.
  • Voor een huis betaal je nu gemiddeld 823,29 euro per maand (2021: 759,50 euro). Een op de vier huizen heeft een huurprijs lager dan 700 euro per maand.
  • Voor een studio betaal je nu gemiddeld 665 euro per maand (2021: 575 euro). De helft van de studio's heeft een huurprijs lager dan 700 euro. 
  • In het onderzoek van 2022 keken we ook naar het aantal serviceflats dat te huur stond. De gemiddelde huurprijs is 823,57 euro. Geen enkele serviceflat heeft een huurprijs onder de 700 euro per maand.

Door de hoge energieprijzen is het belangrijk dat een woning goed geïsoleerd is. Op de immowebsite werden liefst 107 huurwoningen zonder duidelijke EPC-waarde vermeld. Van de resterende 273 woningen met vermelde EPC-waarde waren er 70 met EPC-waarde D, E of F. Dat is 25 procent. Nog opvallend: de gemiddelde huurprijs van een woning met EPC-waarde E was 713,54 euro. Dat is meer dan de gemiddelde huurprijs van een woning met EPC-waarde D (667,97 euro).

Non-take-up huurpremie

De gestegen huurprijzen maken het er de Woonclub niet gemakkelijker op. Komt daar nog eens bij dat personen die bij de Woonclubmedewerkers aankloppen vaak minder middelen hebben. In 2021 startte de Woonclub 617 nieuwe dossiers op en kon nog in de loop van vorig jaar voor vier van de tien gezinnen een huurwoning helpen vinden.

In 2021 bedroeg het gemiddelde gezinsinkomen van een klant 1.378 euro. Volgens de algemene regels mag je maximum een derde van je netto-inkomen. Iemand met een inkomen van 1.378 euro zou dus 460 euro per maand mogen besteden aan de huur van een woning.

Bij de recente steekproef was de laagste huurprijs 470 euro per maand (één studio met 1 slaapkamer en één appartement met 1 slaapkamer). Geen enkele woning komt dus in aanmerking als je de 1/3de regel toepast. In 2021 was het gemiddelde gezinsinkomen 1.365 euro en kon je met een derde van dat inkomen (455 euro) nog twee aangeboden woningen huren.

Philippe De Coene, voorzitter W13: “In Zuid-West-Vlaanderen is er hoe dan ook een hoge nood aan betaalbaar en kwalitatief wonen, zeker voor de meest kwetsbaren. Daarom beslisten de lokale besturen om zich aan te sluiten bij het onderzoek van Steunpunt Wonen omtrent de non-take-up van de huurpremie.”

Mogelijke rechthebbenden proactief gecontacteerd

Kandidaat-huurders die al minimum vier jaar op een sociale woning wachten, kunnen deze maandelijkse premie aanvragen. Bedoeling is om in afwachting van een toewijzing tot een sociale woning, privaat huren betaalbaarder te maken. Maar minder dan de helft van de mogelijke rechthebbenden in Zuid-West-Vlaanderen dient een aanvraag in.

Deze mensen zullen nu proactief gecontacteerd worden door het OCMW of door een bekende hulpverlener binnen CAW of de mutualiteit. Er zal worden nagegaan waarom de aanvraagbrief die zij via de post kregen niet werd ingevuld en ingediend en of ze bij de invulling ondersteuning willen.

Lees meer

De huurpremie bedraagt dit jaar maximum € 157,87 per maand en wordt berekend op basis van het inkomen, de grootte van het gezin, de ligging en de huurprijs. Daarbovenop wordt nog eens € 26,31 per maand toegekend per persoon ten laste, met een maximum van 4 personen. Uitzondering hierop zijn grotere steden, zoals Kortrijk: daar bedraagt de huurpremie maximum € 173,66 per maand, aangevuld met € 28,94 per persoon ten laste (max. 4).