Wonen & Energie

Voor mensen met een laag inkomen is het vaak een uitdaging om een woning te vinden. Toegang hebben tot een kwaliteitsvolle, duurzame en energiezuinige woning is een nog grotere uitdaging. Ook in Zuid-West-Vlaanderen is dit het geval. Denk maar aan de lange wachtlijsten voor een sociale woning, de krapte op de huurmarkt enz.

De voorbije jaren heeft W13 bewezen dat een sterk partnerschap én een regionale solidariteit in functie van een toegankelijke woonmarkt voor mensen in kwetsbare woonsituaties tastbare oplossingen biedt. Meer info over deze concrete projecten vindt u hieronder.

Vanuit een bovenlokaal netwerk ‘wonen en thuisloosheid’ werken we verder om nog meer impact te hebben op de aanpak van woonproblematieken aan de onderkant van de woonmarkt.

Een samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen ondersteunt en financiert mee het actieplan.