Wonen & Energie

Toegang tot een betaalbare woning voor mensen met een laag inkomen is al een eerste uitdagende stap, laat staan een kwaliteitsvolle, duurzame en energiezuinige woning. Ook in Zuid-West-Vlaanderen is deze uitdaging zeer groot, denken we maar aan de lange wachtlijsten voor een sociale woning, de krapte op de huurmarkt, …

De voorbije jaren heeft W13 reeds bewezen dat een sterk partnerschap én een regionale solidariteit in functie van een toegankelijke woonmarkt voor mensen in zeer kwetsbare woonsituaties tastbare oplossingen biedt. Meer info over deze concrete projecten vindt u hieronder.

Vanuit een bovenlokaal netwerk ‘wonen en thuisloosheid’ werken we verder om nog meer impact te verwezenlijken in functie van aanpak woonproblematieken aan de onderkant van de woonmarkt.

Een samenwerking met de Provincie West-Vlaanderen ondersteunt en financiert mee het actieplan.