Wijk-werken

Wat is wijk-werken?

Het vroegere PWA-systeem is sinds 1 januari 2018 omgevormd tot wijk-werken.

Met het wijk-werken gaan heel wat werkzoekenden aan de slag in scholen, in verenigingen, bij lokale overheden of in land- en tuinbouwbedrijven. Maar ook bij vele mensen thuis helpen ze vaak enkele uren per week om extra werkervaring op te doen. Deze ervaringen zijn voor veel werkzoekenden goud waard: dit is immers een stap in hun zoektocht naar een duurzame job.

VDAB of OCMW leidt de wijk-werker toe naar de organisator van het wijk-werken, namelijk W13. De wijk-werkcoaches van W13 zullen de wijk-werkers begeleiden in hun traject naar werk.

Welke activiteiten?

De wijk-werker wordt ingezet bij de gebruikers van het wijk-werken in activiteiten die aanvullend zijn aan het reguliere circuit. Welke activiteiten mogelijk zijn, kan je vinden op de website van VDAB.

Gebruikers

Je wil gebruik maken van wijk-werken? Dit kan vanaf 1 januari 2018.

Je kan je op twee manieren registreren:

  1. Online, klik hier https://www.vdab.be/wijkwerken/zelfinschrijving/wijkwerken/registreer/stap1
  2. Via de wijk-werkcoach, telefonisch of op één van de zitdagen

 U bent pas volledig ingeschreven wanneer u het registratierecht betaald heeft.

Nieuwe kandidaat wijk-werken aanmelden

Werkt u bij VDAB, OCMW of GTB en wenst u een kandidaat wijk-werken aan te melden? 

Stap 1: Druk het toestemmingsformulier en laat dit ondertekenen door de kandidaat. https://drive.google.com/open?id=15OAGFwV_lG3va6n7Z6U9nmrWXQ3qDvw5

Stap 2: Neem contact op met de wijk-werkcoach verantwoordelijk voor de desbetreffende gemeente. Meer informatie vindt u hieronder bij contact wijk-werkcoaches.

Meer info?