Werk

Werk is cruciaal om toegang te krijgen tot de huidige maatschappij. We zien dat in onze regio niet iedereen dezelfde toegang krijgt of kan krijgen tot de meest gepaste vorm van arbeid. Daar zijn verschillende redenen voor. 

Het team Werk van W13 zet zich in om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste plaats krijgt op de arbeidsmarkt. We zetten daarbij zoveel mogelijk in op het samenbrengen van expertise (lokale besturen, sociale economiebedrijven, VDAB, RESOC …), trekken bovenlokale projecten, organiseren lerende netwerken, volgen actief het beleid rond werk op, enzovoort.

Hieronder kun je verder klikken op specifieke projecten rond werk vanuit W13.

Meer weten over het thema Werk bij W13? Contacteer sien.depouvre@welzijn13.be.