Werk

Lokale besturen en sociale economieondernemingen zijn er van overtuigd dat werk belangrijk is. Ook voor mensen die het moeilijk hebben. Om iedereen kansen te bieden op gepast werk creëren ze samen met de bedrijven meer werkplaatsen, met verschillende intensiteiten aan begeleiding voor de werknemers. Het blijft daarbij de bedoeling dat mensen kunnen doorstromen naar de reguliere economie. Door te overleggen, af te spreken en samen te werken proberen we als regio voortrekker te blijven in Vlaanderen en zowel de economische en als de sociale meerwaarde van sociale economie te versterken.