Webinar GBO JV op 8 juni 2021

Op dinsdag 8 juni 2021 organiseerde W13 een webinar over Geïntegreerd Breed Onthaal jongvolwassenen plaats. De 160 deelnemers kregen uitleg over de algemene werkingsprincipes van GBO en het regionale project. Sprekers waren Dirk Van Noten (regionaal beleidsmedewerker Lokaal Sociaal Beleid en Armoedebestrijding Vlaanderen), Sarah Jacques (inhoudelijk directeur CAW Zuid-West-Vlaanderen) en Bart Vanwynsberghe (teamverantwoordelijke Dienst Maatschappelijk Werk CM Zuid-West-Vlaanderen).

Wie wil, kan dit webinar herbekijken via: https://www.youtube.com/watch?v=VFt3XfqUaao.

Na het webinar was er mogelijkheid tot vragen. U kunt de vragen en antwoorden bekijken via de opname, maar we lijsten er hieronder ook enkele op.

  • Wordt de cliënt op de hoogte gebracht als zijn casus op het casusoverleg wordt besproken?

Een cliënt is normaal altijd op de hoogte. Is dat niet het geval, dan wordt de casus anoniem besproken. Op het aanmeldingsformulier staat ook dat hij/zij/X akkoord gaat met een bespreking van hem/haar/X op het GBO-casusoverleg.

  • Is op elk casusoverleg een vertegenwoordiger van elke mutualiteit aanwezig?

Per casusoverleg is er 1 persoon van een mutualiteit aanwezig. Maar het speelt geen rol of die van de socialistische, christelijke of liberale mutualiteit is: die persoon zit daar als vertegenwoordiger van alle mutualiteiten en brengt de andere mutualiteiten op de hoogte. Ter info: er vinden casusoverleggen plaats in elke eerstelijnszone (ELZ Menen, ELZ Kortrijk, ELZ Waregem). Elke 14 dagen is er op 1 plaats een casusoverleg. Dat wil zeggen dat er per ELZ elke 6 weken 1 casusoverleg wordt voorzien.