Wat is een Vlaamse Energielening?

Iedereen kan een energielening aanvragen voor een woning die hij of zij bewoont of verhuurt. De woning waar de werken plaatsvinden moet wel een hoofdverblijfplaats zijn van een natuurlijke persoon en moet ook gelegen zijn in het werkingsgebied van W13.

In geval van nieuwbouw (nieuw gebouwde woningen of gelijkwaardig waarvoor nog geen definitieve EPB-aangifte is ingediend) komen deze investeringen enkel in aanmerking indien het gaat om een woning die mits het uitvoeren van de geplande investeringen een E-peil van E30 (bijna energieneutraal niveau of BEN-niveau) zal bereiken. Dit dient te worden aangetoond aan de hand van de voorafberekening gevoegd bij de startverklaring.

 

WELKE WERKEN KUNT U BETALEN MET UW ENERGIELENING?

 • Dak- of zoldervloerisolatie;
 • Hoogrendementsbeglazing (ook in deuren en poorten);
 • Muurisolatie;
 • Vloerisolatie;
 • Luchtdichting en blowerdoortest (enkel in combinatie met andere maatregelen)
 • Energiezuinig ventilatiesysteem type C of D
 • Zuinige verwarmingsinstallatie (o.a. condensatieketel, warmtepomp, pelletketel of –kachel, brandstofcellen, …)
 • Fotovoltaïsche zonnepanelen (op voorwaarde : HR-glas en dakisolatie)
 • Zonneboiler of ander zuinig systeem voor sanitair warm water
 • Re-lighting of re-lamping (vnl. In de gemene delen van appartementsgebouwen)
 • Energiezuinige huishoudtoestellen (enkel voor doelgroep, altijd in combinatie met energiescan)
 • Energie-audit (in combinatie met een van vorige maatregelen)
 • Energieopslagtechnieken en -beheersystemen

 

Bij alle werken wordt verondersteld dat deze worden uitgevoerd door een aannemer, zodat er ook een aannemersgarantie is op de kwaliteit van de uitvoering. Enkel in geval van dak- of zoldervloerisolatie kan u de werken zelf uitvoeren. Om de kwaliteit te behouden, wordt een vormingsattest of een begeleiding of controle door een energiesnoeier (of aannemer) gevraagd.

Andere energiebesparende maatregelen zijn niet mogelijk. De technische vereisten zijn dezelfde als deze die gehanteerd worden voor de premies van de Vlaamse Overheid en/of de netbeheerders. Hierbij zijn de strengste normen doorslaggevend.

Een uitgebreide omschrijving van de werken die in aanmerking komen kan u hier terugvinden : toelichting investeringen

 

INTREST 0% OF 1%?

Lening 0%: prioritaire doelgroep

Aanvragers die behoren tot de prioritaire doelgroep kunnen een energielening afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van maximaal van 10 jaar, intrest 0%. Ook na 2019 kan deze doelgroep nog een energielening afsluiten.  

Het gaat om volgende doelgroepen:

 • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
 • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
 • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
 • beschermde afnemers (personen die recht hebben op sociaal tarief voor energie)
 • gezinnen met een gezamelijk belastbaar inkomen van maximaal € 31.550 + € 1650 per persoon ten laste.
  De aanvraag houdt rekening met het inkomen van 3 jaar eerder (voor 2020, belastbaar inkomsten van 2017).
 • huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 19.105,58 verhoogd met € 3.536,96 per persoon ten laste (er wordt gekeken naar het recentste aanslagbiljet).

Personen die tot de prioritaire doelgroep van de energielening behoren, komen in aanmerking voor extra begeleiding doorheen het hele proces.
Zo kan er onder andere hulp geboden worden bij het bepalen van de meest geschikte energiebesparende maatregel, het aanvragen van prijsoffertes, het kiezen van een aannemer, het opvolgen van de werken en het aanvragen van premies en subsidies.
Meer informatie via het loket.

Lening 1%: niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen

Bepaalde niet-commerciële rechtspersonen en coöperatieve vennootschappen (scholen, ziekenhuizen, vzw's,...) kunnen nog tot eind december 2020 tot 15.000 euro lenen aan 1% (op 10 jaar).
NIEUW !!! Verenigingen vanmede-eigenaars die energiezuinig willen renoveren, kunnen een energielening aangaan voor maximaal 15.000 euro + 7.500 euro per wooneenheid.
Aanvragen dienen te gebeuren rechtstreeks bij het Energiehuis. 

Klik hieronder om uw maandelijks afbetalingsbedrag te berekenen :

aflossingstabel 0% lening

aflossingstabel 1% lening

Een Vlaamse Energielening kan u aanvragen bij een loket van de energielening. In elke gemeente binnen het werkingsgebied van W13 is er een loket waar u terecht kan voor uw leningsaanvraag.

Het aanvraagformulier en het infodocument met een overzicht van de nodige bijlagen vind je terug bij nuttige documenten.