De Woonclub
Wie zijn we?

In 2009 startte Kortrijk met een Woonclub. W13 ging in 2015 de uitdaging aan om dit lokale initiatief regionaal uit te breiden en richtte daarom in de regio 11 woonclubpunten op. Deze punten zijn sinds april 2016 wekelijks of tweewekelijks op vaste momenten open. Het betreft telkens een samenwerkingsverband met het lokale OCMW, het CAW, de lokale woondiensten en vrijwilligers. Welzijn en wonen gaan zo samenwerken om kwetsbare huurders te ondersteunen in het vinden en behouden van een geschikte, betaalbare en kwalitatieve huurwoning.

Wie kan bij ons terecht en waarvoor?

Iedereen die in Zuid-West-Vlaanderen woont, op zoek is naar een private huurwoning en deze moeilijk vindt, kan in de eigen gemeente in een woonclubpunt terecht voor hulp, advies en een duwtje in de rug. We gaan de situatie van elke bezoeker na, bevragen de woonwensen en checken welke huurwoningen in de situatie van de huurder betaalbaar en geschikt zijn. We kijken naar het inkomen, welke huurprijs mogelijk, realistisch en haalbaar is en op welke financiële tussenkomsten de bezoeker eventueel recht heeft. Dit kan immers een fundamenteel verschil maken in het vinden van de juiste  huurwoning, het betalen van de maandelijkse huur en het voor langere tijd zeker zijn van een kwalitatieve en geschikte huurwoning.

Naast een grondige verkenning van de situatie van de bezoeker gaan we ook actief mee op zoek. We ondersteunen de bezoekers daarbij op maat en stap voor stap. We leggen contacten met private eigenaars en immokantoren en zorgen tijdens de zoektocht steeds voor het nodige advies en begeleiding en opvolging tot er effectief een woning gevonden wordt. Bij welzijnsproblemen verwijzen we gericht door naar de welzijnsorganisaties die de passende hulp kunnen aanbieden. Vrijwilligers spelen als buddy een belangrijke rol: ze begeleiden de bezoeker tijdens het traject.

Beleid

We verliezen ook het structurele niet uit het oog. Elke bezoeker die bij ons langs komt, wordt geregistreerd. Deze gegevens stellen ons in staat om zicht te krijgen op de eigen werking, op de toegankelijkheid van de huurmarkt en op onze doelgroep en hun kwetsbaarheid. Samen met de lokale en regionale partners bekijken we wat er beter kan of zoeken we samen naar beleidsmatige oplossingen.

Partners

Wonen en welzijn realiseren samen het project. OCMW’s en woondiensten werken actief mee aan rechtenverkenning en activeren steunmaatregelen, subsidies en/of financiële tussenkomsten om de woonkost betaalbaar te krijgen of te houden. Waar we op de huurmarkt problemen ontdekken omtrent de kwaliteit, de betaalbaarheid of de geschiktheid van huurwoningen werken we samen met het woonloket van de gemeente.