W13 als verbinder

W13 wil verder vanuit een bovenlokaal netwerk wonen en thuisloosheid nog meer impact verwezenlijken in functie van de aanpak van woonproblematieken aan de onderkant van de woonmarkt. Het doet dit samen met woon- en welzijnspartners uit de regio, lokale besturen en bovenlokale overheden. De regionale trefmomenten voor praktijkwerkers én beleidsverantwoordelijken zijn hierbij een vaste waarde.