Vrijwilligersbeleid

Elke partnerorganisatie van W13 zet actief vrijwilligers in ter ondersteuning van uiteenlopende taken.

De rode draad in het werken met vrijwilligers is dat het een win-win is voor iedereen: de vrijwilligers zijn een essentiële schakel in de dagelijkse werking van de organisatie – de vrijwilliger zelf voelt zich gewaardeerd en ervaart het vrijwilligen als een persoonlijke meerwaarde.

Het vrijwilligerswerk is even divers als de vrijwilligers zelf en stelt de organisatoren – de OCMW’s en het CAW – voor grote uitdagingen. Elke vrijwilliger heeft recht op een goede en duidelijke omkadering, maar elke organisatie wordt gekenmerkt door een eigen werkcultuur en legt eigen accenten in het werken met vrijwilligers. Alles begint met het ontwikkelen van een goed onderbouwde visie op het vrijwilligerswerk in de eigen organisatie: het vrijwilligersbeleid.

W13 stelt zich tot doel om enerzijds elke partnerorganisatie individueel te ondersteunen in het realiseren van een degelijk vrijwilligersbeleid en anderzijds te werken aan een regionale visie op vrijwilligerswerk- en beleid”. W13 werkt hiervoor nauw samen met o.a. het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk.

Contactpersoon: Els Coopman