[1] Het gaat om personen, ouder dan 18 jaar en jonger dan 65 jaar, voor wie betaalde beroepsarbeid, met of zonder ondersteuning, op middellange termijn niet, nog niet of niet meer mogelijk is door één of meerdere belemmeringen van medische, mentale, psychische, psychiatrische of sociale aard. De persoon behoort daarenboven tot één van deze vier categorieën:

  • Niet-werkende werkzoekenden die toegeleid worden door VDAB. Dit zijn zowel de verplicht ingeschreven werkzoekenden (omwille van werkloosheidsuitkering of jongeren in beroepsinschakelingstijd) als de vrij ingeschreven werkzoekenden (waaronder herintreders).
  • Personen met een leefloon die de toelating hebben van het OCMW om deel te nemen aan arbeidsmatige activiteiten
  • Personen die arbeidsongeschikt erkend zijn in de zin van de uitkeringsverzekering voor werknemers en/of de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen en meewerkende echtgenoten en die de toelating van de adviserend arts van het ziekenfonds hebben gekregen om arbeidsmatige activiteiten te verrichten.
  • Personen met een inkomensvervangende tegemoetkoming of integratietegemoetkoming.