Toolbox financiële educatie lager onderwijs

Kinderen zijn niet enkel de consumenten van de toekomst. Ze nemen op jonge leeftijd in steeds grotere mate actief deel aan de consumptiemaatschappij. Van smartphones, het online aankopen van games en apps tot de nieuwste brooddoos van K3.

Aandacht voor kennis, inzichten en vaardigheden is van essentieel belang. BIZ wil kinderen – zowel nu als later – stimuleren tot het stellen van ‘financieel gezond’ gedrag. Dit betekent dat er doorheen het proces van opgroeien voldoende wordt ingezet op het bijbrengen van de nodige kennis, het aanleren en trainen van de noodzakelijke vaardigheden en het komen tot financiële inzichten.

Ouders spelen uiteraard een hoofdrol wanneer het gaat om de financiële opvoeding van hun spruit(en).  Daarnaast heeft ook het onderwijs een sleutelrol om hiermee aan de slag te gaan, vandaar dat financiële educatie nu ook in de leerplannen is opgenomen.  Om lagere scholen hierbij te ondersteunen, werd door BIZ Zuid-West-Vlaanderen een toolbox ontwikkeld en uitgetest.  In de toolbox werden een aantal kwalitatieve materialen verzameld (lespakket, mini “Wakosta?!”- methodiek, bordspelen, ouderavond, ..) en dit op zo’n manier dat leerkrachten hier direct mee aan de slag kunnen. 

In elke Zuid-West-Vlaamse gemeente is er een BIZ-toolbox financiële educatie te vinden. Contacteer hiervoor het sociaal huis uit je regio.

Een ouderavond organiseren rond financiële educatie met BIZ als gastspreker of andere vragen? biz@welzijn13.be