Vlaanderen erkent W13 als lokaal contactopsporingscentrum
W13 schroeft de strijd tegen COVID-19 nog op. Dat kan dankzij een samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Vlaanderen erkent zo W13 als lokaal contactopsporingscentrum. De voorbije 19 weken bereikte W13 via contact- en bronopsporing 4.187 mensen. Ongeveer 1.700 van hen werden opgevolgd.

Begin augustus van dit jaar werd W13, het samenwerkingsverband tussen de 14 Zuid-West-Vlaamse OCMW's en CAW Zuid-West-Vlaanderen, een van de drie Vlaamse proeftuinen in de strijd tegen COVID-19. Medewerkers en vrijwilligers zetten sindsdien hard in op contact- en bronopsporing, sensibilisering, preventie, quarantainecoaching en clusteranalyse. Met extra aandacht voor kwetsbare personen en groepen. De Huisartsenkring Zuid-West-Vlaanderen bezorgt dagelijks de nodige informatie over nieuwe besmette personen.

Omschakeling naar Vlaams script

Omdat de Vlaamse regering in augustus de COVID-19-werking van W13 als complementair aan de werking van Vlaams contactcenter beschouwde, kregen heel wat besmette Zuid-West-Vlamingen tot nu toe van beide telefoon. Door de nieuwe samenwerkingsovereenkomst verandert dit: W13 kan nu omschakelen van het eigen script naar het Vlaamse script.

"We kunnen als regio nu korter op de bal spelen", zegt Barbara Denys, coördinator lokale contactopsporing bij W13. "We hebben nu toegang tot het datasysteem van Vlaanderen en kunnen zo alle gegevens van de besmette personen meteen opvragen. Dat is onmiskenbaar een voordeel."

Volwaardig contactopsporingscentrum

De samenwerkingsovereenkomst met het Agentschap Zorg en Gezondheid is voor W13 alvast een erkenning voor het goede speurwerk van de voorbije maanden. “Begin augustus gaf de Vlaamse overheid de lokale besturen de toestemming om een eigen contactopsporingssysteem op poten te zetten", zegt W13-voorzitter Philippe De Coene. "W13 had voordien al gevraagd om een lokaal contactcentrum op te starten.”

“Dat we nu een samenwerkingsovereenkomst konden ondertekenen waardoor we als volwaardig contactopsporingscentrum worden erkend, doet veel deugd. Het is een erkenning voor ons pionierswerk. Maar het is ook noodzakelijk, want het aantal coronabesmettingen in deze regio blijft zorgen baren."

W13 is intussen 20 weken bezig met contact- en bronopsporing. In die periode werden 4.187 persoonlijk bereikt. Ongeveer 1.700 personen werden opgevolgd door een fieldagent of een medewerker van het lokaal bestuur.

Veerkrachtige regio

Ook Jan Seynhaeve, burgemeester van Wevelgem en voorzitter van de Conferentie van Burgemeesters in Zuid-West-Vlaanderen, is tevreden. “De aanpak van deze pandemie stelde de lokale besturen voor ongeziene uitdagingen. Heel snel bleek onze regio veerkrachtig en eendrachtig om dit samen aan te pakken. Na het nodige overleg met minister van Welzijn Wouter Beke en minister van Lokale Besturen Bart Somers konden wij afspreken om de contactopsporing lokaal-regionaal-Vlaams af te stemmen en aan te pakken.”

Contract met financiering

De samenwerkingsovereenkomst is afgesloten voor een periode van 5 maanden, namelijk van 1 november 2020 tot en met 31 maart 2021. Het Agentschap Zorg en Gezondheid kent W13 voor preventie, sensibilisering, bronopsporing, quarantainecoaching en clusterdetectie – zaken die W13 al een aantal maanden voor de regio uitvoert – een bedrag van 197.000 euro toe. Daarbovenop krijgt W13 nog een vergoeding per afgehandeld dossier (het contacteren van besmette personen en hun hoogrisicocontacten).

 

Het callcenter van het lokale contactopsporingscentrum start normaal gezien op 6 januari 2021 op.