Regioplatform wonen en thuisloosheid 2016

Sinds 2005 is er in Kortrijk een Stuurgroep Thuisloosheid actief met verschillende partners. Aanleiding vormden de vele signalen van veldwerkers uit diverse welzijnsorganisaties en sociale diensten die dagelijks in hun praktijk geconfronteerd worden met mensen in een thuisloze situatie. Onmacht troef bij velen om deze situaties op te lossen. Onmogelijk om structureel iets te veranderen?

De stuurgroep ging aan de slag. Ambitie was om thuisloosheid te voorkomen en de woonproblematiek aan de onderkant van de woonmarkt beter op te vangen. De dynamiek en werking van deze stuurgroep leidde tot verschillende concrete nieuwe initiatieven. Telkens in een samenwerkingsverband tussen private en publieke partners. Met succes en blijvende resultaten.

In 2011 ontstond uit deze werking een voorzet voor een regiostrategie thuisloosheid met 10 speerpunten als uitdaging voor de regio.

Anno 2016 neemt W13 deze uitdaging verder op in samenwerking met de stuurgroep en haar leden.

We bouwen, samen met de lokale besturen en de woonpartners, aan een actieplan toegankelijke woonmarkt voor kwetsbare doelgroepen.   In de infographic hieronder bundelden we de problematiek.  Welke acties we concreet zullen ondernemen, kan je via deze website verder volgen.

infographic.pdf

deelnemersmap_regioplatform_wonen.pdf