Regionale chathulpverlening voor jongeren

Door COVID-19 was het voorbije anderhalf jaar voor iedereen mentaal zwaar. Niet het minst voor jongeren en jongvolwassenen. Op 1 september lanceren W13, CAW Zuid-West-Vlaanderen en 11 lokale besturen daarom chathulpverlening voor jongeren tussen 12 en 25 jaar in de regio Zuid-West-Vlaanderen.

Jongeren blijken op mentaal vlak het hardst getroffen door de coronacrisis. Om hen gepast te helpen en te ondersteunen, is het belangrijk om die hulp in hun eigen (digitale) leefwereld aan te bieden. Vanaf nu kunnen Zuid-West-Vlaamse jongeren en jongvolwassenen (12 tot 25 jaar) via chat op een laagdrempelige manier contact opnemen met een professionele hulpverlener van het JAC Zuid-West-Vlaanderen, de jongerenwerking van het CAW Zuid-West-Vlaanderen. Deze chat is een initiatief van welzijnsvereniging W13, CAW Zuid-West-Vlaanderen en de gemeenten Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Waregem, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.

Hoe werkt het?

De jongere stuurt een WhatsAppbericht naar een professionele hulpverlener. Die maakt een afspraak met de jongere voor een chatgesprek en stuurt hierbij een link door naar het beveiligde platform ‘Sittool’. De jongere kan indien nodig vervolghulp krijgen van dezelfde hulpverlener, via chat maar ook via andere vormen van online- en offlinehulpverlening (beeldbellen, face-to-facegesprek, telefoneren ...).

Eerstelijnshulpverlening

In de eerste fase definieert de hulpverlener samen met de jongere het probleem, de sociale grondrechten en de mogelijke oplossingen. Vraagverheldering en rechtenverkenning is het begin van elke andere vorm van hulpverlening. Dit leidt, indien nodig, tot directe hulp, rechtenrealisatie, psychosociale hulpverlening, toeleiding naar een andere vorm van hulp binnen de eigen organisatie of externe doorverwijzing. Maar een chatgesprek kan evengoed volstaan als interventie: het definiëren van de problemen van de jongere kan al een deel van de oplossing zijn of voor de jongere voldoende zijn om met de situatie aan de slag te gaan.

Bekendmaking

Gedurende de maand september zal het aanbod van de regionale chathulpverlening bekendgemaakt worden op plaatsen waar jongeren vaak zijn: scholen, jeugdbewegingen, jeugdhuizen … Er worden affiches gemaakt die worden uitgehangen in de toiletten. Op de affiches staat onder andere een QR-code. Scant de jongere die code, dan wordt die rechtstreeks doorgestuurd naar een WhatsAppgesprek met een professionele hulpverlener. Daarnaast zal de chat bekendgemaakt worden via sociale media.

#WELINJEVEL

De opstart van een regionale chathulpverlening is een nieuwe actie binnen de campagne #WELINJEVEL, die JAC Zuid-West-Vlaanderen dit voorjaar lanceerde en een succes is. #WELINJEVEL stimuleert het mentaal welzijn van de jongeren door het aanbieden van tools waarmee de jongeren zelf aan de slag kunnen. Daarnaast werden ook inspiratiebundels ontwikkeld voor scholen, waarin uitgebreid wordt toegelicht hoe een leerkracht zelf aan de slag kan gaan met het thema mentaal welzijn.

Meer info: https://www.caw.be/regionale-chathulpverlening-zuid-west-vlaanderen/