Regionaal Crisisnetwerk

Het Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband over verschillende sectoren heen.

De doelstelling is om hulpverleners bij te staan wanneer ze geconfronteerd worden met een persoon in een crisissituatie die voor de nacht of het weekend geen opvang heeft.

Buiten de kantooruren is er een telefoonpermanentie. De situatie van de persoon die hulp zoekt wordt afgetoetst aan de criteria en er wordt contact opgenomen met de organisatie die die nacht een crisisbed voorziet. Daar kan de persoon 1 nacht of 1 weekend doorbrengen. De volgende werkdag wordt er samen met de cliënt en de verwijzende hulpverlener gezocht naar een duurzamere oplossing. Indien nodig kan er een beroep gedaan worden op de beurtrol van de ambulante diensten.

Bij complexe situaties is het mogelijk dat er verschillende diensten nodig zijn om tot een oplossing te komen. Dan roepen we een multidisciplinair crisisoverleg samen.

Raadpleeg de cliëntfolder hier.