Regionaal Crisisnetwerk

Het Regionaal Crisisnetwerk Zuid-West-Vlaanderen is een samenwerkingsverband over verschillende sectoren heen.

De doelstelling is om hulpverleners bij te staan wanneer ze geconfronteerd worden met een persoon in een crisissituatie die voor de nacht of weekend geen opvang heeft.

Buiten de kantooruren is er een telefoonpermanentie.  De situatie wordt afgetoetst aan de criteria en er wordt contact opgenomen met de organisatie die die nacht een crisisbed voorziet.  Hier kan de persoon 1 nacht of weekend overbruggen.

De volgende werkdag wordt er samen met de cliënt en verwijzende hulpverlener gezocht naar een duurzamere opvolging.  Indien nodig kan er beroep gedaan worden op de beurtrol van de ambulante diensten.

Bij complexe situaties waarin we op zoek moeten gaan naar een oplossing waarin verschillende diensten zullen moeten samenwerken, roepen we een multidisciplinair crisisoverleg samen.

Raadpleeg de cliëntfolder hier.