Regionaal Actieplan Armoede

W13 wil met een regionaal Actieplan armoede het regionale beleid rond armoedebestrijding versterken.