Regie Sociale Economie

Voor de regio Zuid-West-Vlaanderen neemt W13 de regierol sociale economie op zich. De regio staat al sinds jaar en dag bekend als een regio met een sterk ondernemersklimaat. De maatwerkbedrijven vormen hier een belangrijk onderdeel van. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de West-Vlaamse industriebedrijven een beroep doet op maatwerkers of maatwerkbedrijven. Die maatwerkbedrijven zijn dan ook een noodzakelijke speler op de arbeidsmarkt, zeker wanneer deze momenteel erg krap is en zij veel expertise aan boord hebben in het begeleiden van werknemers die (momenteel) niet helemaal zelfstandig op de arbeidsmarkt kunnen functioneren.

De regisseur sociale economie zet in op 3 zaken:

1. de versterking van het netwerk tussen de maatwerkbedrijven onderling

W13 organiseert en faciliteert het overleg tussen de Zuid-West-Vlaamse maatwerkbedrijven op drie fronten:

  • ROSE
  • LDE-fabriek
  • AZ-fabriek

 

2. de verdere uitbouw van de lokale sociale economie

W13 onderzoekt waar nieuwe opportuniteiten zijn, probeert drempels in kaart te brengen, verbindt en blijft investeren in de uitbouw van maatwerk in de regio in nauwe samenwerking met alle partners uit de regio.  (…

3. het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO)

 

Meer weten? Contacteer Evelyne Duyck.