Provinciaal Trefmoment Collectieve Schuldenregeling - 2017

De 3 regionale samenwerkingsverbanden BudgetInZicht (BIZ) (*) van West-Vlaanderen, organiseerden op 30 maart 2017 een Provinciaal Trefmoment Collectieve Schuldenregeling. Met 220 deelnemers kende het initiatief een grote interesse bij de OCMW’s, CAW’s , juristen, advocaat-schuldbemiddelaars en arbeidsrechters uit de regio.

 

Op dit provinciaal trefmoment lagen 2 uitdagingen op tafel:

Uitwisseling, communicatie en dialoog tot stand brengen tussen de verschillende partijen die betrokken zijn bij collectieve schuldenregelingen.

In een collectieve schuldenregeling spelen verschillende actoren een belangrijke rol: OCMW’s, Centra voor Algemeen Welzijnswerk, advocaten, deurwaarders, juristen, arbeidsrechters en de mensen zelf die vervat zitten in een collectieve schuldenregeling. Iedereen kan een rol opnemen in de loop van de rit maar iedereen heeft ook een eigen positie of specifieke opdracht in het verhaal. De procedure zelf is voor wie ermee te maken krijgt ingrijpend, soms complex en van langere duur. Een goede samenwerking en vlotte communicatie tussen alle betrokken partijen, kan alleen maar positief zijn voor een goed verloop en goede resultaten. Een procedure met resultaat maakt het voor de persoon of het gezin in kwestie mogelijk om opnieuw een schuldenvrij leven te starten. Wat uiteindelijk het doel is en dus niet onbelangrijk.

 

Uitzoeken hoe we met een aantal instrumenten en tools  binnen welzijn en justitie samen aan de slag kunnen.

In de drie regio’s zijn de afgelopen periode verschillende werkgroepen aan de slag gegaan, telkens samengesteld uit de verschillende partijen die actief zijn in de collectieve schuldenregeling. Er is gepraat, gediscussieerd, meningen uitgewisseld… Maar vooral is er gezocht op wat constructief kan werken en oplossingen biedt voor een aantal pijnpunten die zich soms stellen  in de procedure.

We ontwikkelden in de werkgroepen concrete tools om de procedure vlotter en efficiënter te laten verlopen en we zochten op samenwerkingsmogelijkheden tussen de partners om ook het maximum te halen uit samenwerking.

Wat we uitgewerkt hebben, willen we voorstellen en zo breed mogelijk  verspreiden in de provincie. Meteen willen we ook met alle betrokkenen uitzoeken hoe ze de goede praktijkvoorbeelden in de eigen werking kunnen toepassen en hoe zowel Welzijn als Justitie de ontwikkelde instrumenten effectief kunnen gebruiken.

 

Het programma bood in de voormiddag workshops aan om kennis te maken met enkele goede praktijken  en in de namiddag konden de deelnemers participeren aan regionale dialoog- en uitwisselingstafels.

 programma_trefmoment_csr_30-03-2017.pdf

 deelnemerslijst_trefmoment_csr_30-03-2017.pdf

Ontwikkelde tools en instrumenten

 0._draaiboek_tools_csr.pdf

 1._brochure_csr_def.pdf

 2._folder_sos_schulden.pdf

 3._checklist_verzoekschrift_csr_def.pdf

 4._afsprakennota_csr_def.pdf

 5._tool_rechtenverkenning.pdf

Presentaties trefmoment

 0._plenair_onderdeel_dhr._mikail_ilgazoglu_caw_en_biz_oost-brabant.pdf

 1._good_practice_biz_oost-brabant_dhr._ilgazoglu_plenair.pdf

 2._csr_gewikt_gewogen_dhr._prof._bertel_degroote.pdf

 3._schuldbemiddeling_2.0_leefgeld_cebud.pdf

 4._instrumenten_ifv_communicatie_csr_biz_centraal_zuid-wvl.pdf

 5._taak_rol_gerechtsdeurwaarder_dhr._xavier_foulon_mvr._eline_delaere.pdf

 6._samenwerkingsprotocol_csr_biz_de_kempen.pdf

 

Wie meer wil weten :

 

BIZ Centraal West-Vlaanderen:  eveline.bohez@cawcentraalwestvlaanderen.be

BIZ Zuid-West-Vlaanderen: annemie.vanhooren@welzijn13.be

BIZ Noord-West-Vlaanderen: jens.jacques@cawnoordwestvlaanderen.be

           

 

(*) BudgetInZicht bestaat sinds 2012 onder impuls van Minister Vandeurzen in 11 Vlaamse regio’s. BIZ staat voor een regionaal samenwerkingsverband tussen het CAW, de OCMW’s en de Verenigingen waar Armen het Woord Nemen.

 

Elke BIZ-regio maakt samen met de partners een beleidsplan en een concreet programma op. Jaarlijks liggen dan een aantal acties voor. Het Vlaams Centrum voor Schuldenlast faciliteert overleg en samenwerking tussen de 11 BIZ regio’s en biedt een forum voor gezamenlijke acties.