WWIN

Waarom WWIN?

 • Een grote groep jongeren heeft het moeilijk om een plaats op de arbeidsmarkt te veroveren. Bovendien zijn ze moeilijk te bereiken. Ze kampen met afhaakgedrag, komen niet opdagen of hebben een aanklampende begeleiding nodig om stappen vooruit te kunnen zetten. Deze aanklampende begeleiding kunnen de reguliere begeleidingsinstellingen moeilijk bieden. Het WWIN-project wil aanvullend zijn en deze jongeren ondersteunen en stimuleren om tot een traject richting activering te komen.

 

Wat is WWIN?

 • Een individuele begeleiding op maat van de jongere. Het doel is om haar/zijn positie in de samenleving te versterken. De jongere krijgt als het ware een compagnon de route.
 • Indien er binnenin de individuele begeleiding nood is, zijn er ook groepsmodules in het traject voorzien (maatwerk staat centraal, een groepsmodule zal niet altijd nodig zijn). Deze modules worden samengesteld op basis van de noden (arbeidsattitude, geestelijke gezondheidszorg, budget …).
 • Een coach die in élk lokaal bestuur van W13 aanwezig is om de jongeren in hun eigen omgeving te begeleiden. De jongere staat centraal en kiest waar dit het best kan.
 • Een interdisciplinair team, samengesteld uit coaches vanuit CAW, Mentor en Groep INTRO, ontwikkelt gemeenschappelijk een methodiek (gebaseerd op JONK! uit Kortrijk) en rolt deze uit in de hele regio. De coaches bundelen hun eigen expertise in 1 team en vormen het WWIN-team voor de regio Zuid-West-Vlaanderen.

 

Doelgroep WWIN

Alle jongeren tussen 18 en 30 jaar ...

 • die momenteel onvoldoende gepaste begeleiding krijgen. Door die individuele begeleiding via WWIN kunnen ze op termijn hun positie op de arbeidsmarkt versterken.
 • die nood hebben aan een WWIN-coach en om samen met deze vertrouwenspersoon een traject aan te gaan naar activering, in de brede zin van het woord.
 • voor wie de WWIN-coach de brug kan slaan tussen de jongere en een andere dienst, organisatie, opleiding …

 

Hoe lang duurt het WWIN-traject?

 • Maatwerk staat centraal (niet afgebakend).
 • Er is altijd eerst een kennismakingsgesprek vooraleer de jongere in het project stapt.
 • Communicatie tussen toeleider en WWIN-coach staat centraal.

 

Toeleiding kan en mag komen uit:

 • VDAB (jongerenconsulent)
 • OCMW
 • Diensten in de ruimere regio die jongeren willen toeleiden (inloopcentra, jeugddiensten, vrijwilligerswerkingen, CAW …)

 

Timing WWIN-project?

 • De eerste begeleidingen zijn voorzien vanaf  januari 2021, het project loopt tot 31 december 2022.

 

Bekijk hier de powerpointpresentatie_van WWIN.pdf