Mentaal welzijn van jongeren staat centraal in gloednieuw initiatief: Kortrijks OverKophuis start op
Vandaag (5 oktober) opent het Kortrijks OverKophuis in de Groeningestraat 20. Een OverKophuis is een herkenbare en toegankelijke plek voor jongeren en een unieke samenwerking tussen partners uit de eerstelijnszorg, het (jeugd)welzijnswerk en de lokale overheid. Jongeren kunnen er naartoe om samen rond te hangen, om een leuke activiteit te organiseren, maar ze vinden er net zo goed een luisterend oor bij elkaar en bij de professionele medewerkers. Wanneer er nood is aan verdere therapeutische hulp wordt gezorgd voor een vlotte toegang naar de verschillende partnerorganisaties die werken rond het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. Dit op vraag en op maat van de jongere zelf.

In Kortrijk werd enkele jaren geleden de Kortrijkse en regionale professionele krachten die werken rond het mentaal welzijn van kinderen en jongeren gebundeld in het jongerenwelzijnsproject JUMP. Het project is initieel gestart om jongeren met een hulpvraag in de regio niet langer aan hun lot over te laten, niet met wachtlijsten te werken, maar hands-on binnen de maand een antwoord op de noden van de jongeren te bieden.

Uit het project ontstond een sterke jongerenwerking. Een open groep jongeren met eigen ervaring in het jeugdwelzijnswerk of de jeugdhulp die andere jongeren willen bijstaan. De oproep van het Vlaams Agentschap Opgroeien rond de oprichting van een OverKophuis deed de jongeren en de professionele partners van het project JUMP dromen.

De coronapandemie zorgde voor een stroomversnelling: de aandacht voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren groeide sterk in de hele regio. In Kortrijk werd eind 2020 in de bevraging ‘Oe ist? Jong Kortrijk over corona’ gepeild naar het welbevinden van de jongeren. Bijna de helft van de deelnemers (49,1%) gaf aan zich minder goed te voelen. 12,4% gaf aan zich echt niet goed in zijn vel te voelen. Een belangrijk signaal, want de helft van de mentale gezondheidsproblemen ontwikkelen zich immers tegen de leeftijd van 14 jaar, drie kwart tegen de leeftijd van 25 jaar. Uit de bevraging kwamen heel wat voorstellen, niet het minst gericht op meer ontmoeting onder leeftijdsgenoten en een plaats om je hart te kunnen luchten.

Werking voor en door jongeren

Dat is ter harte genomen. Want jongeren zijn niet enkel welkom in het OverKophuis, ze bouwen zelf de werking uit. Zo maakten de jongeren van JUMP zelf het businessplan op voor het subsidiedossier. Verder zijn ze de eerste vertegenwoordigers in de Raad van OverKoplopers, een regionale stuurgroep waar ze zich maandelijks over thema's buigen die de jongeren op dat moment bezig houden en waar de verdere uitbouw van de werking wordt uitgestippeld. En in de dagelijkse werking krijgen de jongeren vrij spel. In het OverKophuis organiseren ze de activiteiten die ze willen en geven de site een eigen karakter. Hierin worden ze ondersteund door de vaste OverKopmedewerker en de professionals van de partnerverenigingen.

De komende 3 jaar trekt de Vlaamse overheid via het Agentschap Opgroeien 100.000 euro subsidies per jaar uit voor de OverKopwerking binnen het werkingsgebied van W13. Daarmee worden 2 voltijdse OverKopmedewerkers gefinancierd. CAW Zuid-West-Vlaanderen voorziet zelf nog 0,5 VTE OverKopmedewerker. Stad Kortrijk staat in voor de werkingskosten en het gebouw van het Kortrijkse OverKophuis.

De ligging van de werking, in de Groeningelaan, is strategisch gekozen. Het pand ligt op wandelafstand van partnerorganisaties die werken rond mentaal welbevinden (vzw TEJO, vzw Ontrafel, de eerstelijns psychologische zorg binnen het project Konekti, … ). Zo zal bijvoorbeeld het centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg personeel vrijstellen om ter plaatse mee te draaien in de dagelijkse werking.

Ruim partnerschap

De werking van het OverKophuis wordt gedragen door een ruim partnerschap: jeugdwelzijnswerk AjKoCAW Zuid-West-Vlaanderen, het regionaal samenwerkingsverband rond jeugdhulp Konektivzw Oranjehuis, de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB) , het West-Vlaams integrerend netwerk geestelijke gezondheid (WINGG), Groep Introvzw TEJOCentrum Geestelijke Gezondheidszorg Mandel en LeieLogo Leieland en het lokaal bestuur. W13 faciliteert dit netwerk, ondersteunt het partnerschap in de concrete uitrol en in de zoektocht naar bijkomende financiering.

De openingsuren variëren van week tot week in de opstartmaand. Na een eerste maand volgt een evaluatie samen met de jongeren om te zien waar uitbreiding nodig en mogelijk is.

In 2022 bouwen de overkopmedewerkers antennepunten uit in deze gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kuurne, Wervik, Wevelgem, Wielsbeke en Zwevegem.

Meer info, onder meer de openingsuren, vind je op de Facebookpagina OverKop Zuid-West-Vlaanderen.

(Persbericht Stad Kortrijk)