Organisatieondersteuning

W13 ondersteunt de OCMW- partners en het CAW Zuid West- Vlaanderen op verschillende beleidsdomeinen.

Denk bijvoorbeeld aan de organisatie van groepsaankopen om de kosten te drukken of de regionale organisatie van vormingen ter ondersteuning van de maatschappelijk werkers op hun beleidsterrein.

Inhoudelijk werkt W13 ondersteunend op 3 domeinen:

  • Vrijwilligersbeleid
  • Integratie van asielzoekers, erkende vluchtelingen en anderstalige nieuwkomers, met inbegrip van initiatieven voor (niet begeleide) minderjarige nieuwkomers
  • Armoedebestrijding
  • VORMING voor vrijwilligers en professionelen - voor actuele vorming: zie vrijwilligersbeleid