Opleidingen BelRAI

 

W13 organiseert als welzijnsvereniging de opleidingen tot indicatiesteller BelRAI Screener en BelRAI Sociaal Supplement voor zijn deelgenoten (de lokale besturen en het CAW van Zuid-West-Vlaanderen. Via deze opleidingen kan iemand de attestering als indicatiesteller verwerven. Die attestering is nodig om BelRAI Screeners of BelRAI Sociaal Supplement te kunnen afnemen in functie de kostprijs voor diensten Gezinszorg, het toekennen van het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden of om in te schatten of het wenselijk is een ander BelRAI instrument in te zetten om de zorgzwaarte en zorgnoden in kaart te brengen.

Om als geattesteerd indicatiesteller aan de slag te kunnen (blijven) moet je elk kalenderjaar ook verplicht een intervisiemoment bijwonen. Ook deze intervisies biedt W13 gratis aan voor medewerkers van deelgenoten.

Opleiding

De opleiding wordt verzorgd door geattesteerde trainers en bestaat uit 2 halve opleidingsdagen en één halve terugkomdag, waarvoor in voorbereiding telkens een aantal e-learings doorlopen moeten worden. Je houdt in je agenda best rekening met een kleine halve dag om deze e-learnings te doorlopen.

Opgelet, vraag zeker na of de BelRAI-verantwoordelijke van jouw organisatie jou registreerde als zorgverlener voor jouw organisatie en het instrument selecteerde waarvoor je nu de opleiding wil starten. Anders kunnen wij jou in het systeem niet koppelen aan de gevraagde opleiding.


Planning
 • BelRAI Screener

8 en 29 november 2022 in Kortrijk (8.30 uur-12.30 uur) / terugkomdag 18 april 2023 (8.30 uur-12.30 uur)

7 en 28 februari 2023 in Menen (8.30 uur-12.30 uur) / terugkomdag 18 april 2023 (8.30 uur-12.30 uur)

9 en 23 mei 2023 in Harelbeke (8.30 uur-12.30 uur) / terugkomdag 17 oktober 2023 (8.30 uur-12.30 uur)

14 en 28 november 2023 in Harelbeke (8.30 uur-12.30 uur) / terugkomdag nog te bepalen

 • Sociaal Supplement

(enkel voor geattesteerde indicatiestellers BelRAI Screener)

24 november 2022 in Kortrijk (9 uur-12 uur en 13.30 uur-16 uur)

21 maart 2023 in Waregem ((9 uur-12 uur en 13.30 uur-16 uur; broodjeslunch voorzien)

17 oktober 2023 in Kortrijk (9 uur-12 uur en 13.30 uur-16 uur, broodjeslunch voorzien)

Inschrijving
 • Houd er rekening mee dat we proberen elke opleiding te laten doorgaan, maar we hebben toch een aantal kandidaten nodig om een training efficiënt te laten verlopen. We verwittigen telkens zo snel mogelijk als een opleiding (niet) kan doorgaan. 
Nazorg
 • Heb je nog een vraag na de opleiding? Kwam je in een situatie terecht waarin je het even niet meer wist of waarover je twijfelt?
  • Je trainer blijft beschikbaar voor jou vragen!
   Onze trainers kunnen desgevallend ook bij elkaar of bij experten terecht om het juiste antwoord op jouw vraag te zoeken.
    

Intervisie

De overheid verplicht elke indicatiesteller om eenmaal per kalenderjaar een halve dag intervisie te volgen. Ook onze trainers volgen elk jaar intervisies om hun kennis en ervaring op peil te houden. In de aanloop naar een intervisiemoment bezorgen we jou een vragenlijst die onze trainers in staat stelt tijdens de intervisie zo maximaal mogelijk rekening te houden met jouw vragen. Je krijgt ook telkens de kans om een casus voor te leggen die tijdens de intervisie besproken kan worden, waardoor deze intervisie optimaal afgestemd kan worden op jouw werksituatie.

Planning
 • 27 oktober 2022 in Kortrijk (13.30 uur-17 uur)
 • 17 januari 2023 in Waregem (13.30 uur-17 uur)
 • 16 maart 2023 in Kortrijk (8.30 uur-12 uur)
 • 9 mei 2023 in Waregem (13.30 uur-17 uur)
 • 22 juni 2023 in Kortrijk (8.30 uur-12 uur)
 • 21 september 2023 in Waregem (13.30 uur-17 uur)
 • 23 november 2023 in Kortrijk (8.30 uur-12 uur)
 
Inschrijving

Inschrijven kan telkens tot 10 werkdagen voor de start van de intervisie, maar vol = vol.
Het heeft dus geen zin om in te schrijven voor een moment dat reeds volzet is (staat aangegeven op het formulier).