Opleiding tot indicatiesteller BelRAI Screener

 

W13 organiseert als welzijnsvereniging de opleidingen tot indicatiesteller BelRAI Screener voor zijn deelgenoten (de lokale besturen en het CAW van Zuid-West-Vlaanderen. Via deze opleidingen kan iemand de attestering als indicatiesteller verwerven. Die attestering is nodig om BelRAI Screeners te kunnen afnemen i.f.v. kostprijs voor diensten Gezinszorg, het toekennen van het Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden of om in te schatten of het wenselijk is een ander BelRAI instrument in te zetten om de zorgzwaarte en zorgnoden in kaart te brengen. Om als geattesteerd indicatiesteller aan de slag te kunnen (blijven) moet je elk kalenderjaar ook verplicht een intervisiemoment bijwonen. Ook deze intervisies biedt W13 gratis aan voor medewerkers van deelgenoten.

Opleiding

De opleiding die wordt verzorgd door geattesteerde trainers bestaat uit 2 halve opleidingsdagen en één halve terugkomdag, waarvoor in voorbereiding telkens een aantal e-learings doorlopen moeten worden. Je houdt in je agenda best rekening met een kleine halve dag om deze e-learnings te doorlopen.


Planning
 • BelRAI Screener + Sociaal Supplement

13 en 27 september 2022 in Kortrijk (13 uur - 17 uur) / terugkomdag: 22 november 2022 (13 uur - 16.30 uur)

8 en 29 november 2022 in Kortrijk (8.30 uur - 12.30 uur) / terugkomdag nog te bepalen 

 • Sociaal Supplement

(enkel voor geattesteerde indicatiestellers BelRAI Screener)

18 oktober 2022 in Kortrijk (9 uur - 12 uur en 13.30 uur - 16.30 uur)

24 november 2022 in Kortrijk (9 uur - 12 uur en 13.30 uur - 16.30 uur)

  

 

Inschrijving
 • Houd er rekening mee dat we proberen elke opleiding te laten doorgaan, maar we hebben toch een aantal kandidaten nodig om een training efficiënt te laten verlopen. We verwittigen telkens zo snel mogelijk als een opleiding (niet) kan doorgaan.

 

Nazorg
 • Heb je nog een vraag na de opleiding? Kwam je in een situatie terecht waarin je het even niet meer wist of waarover je twijfelt?
  • Je trainer blijft beschikbaar voor jou vragen!
   Onze trainers kunnen desgevallend ook bij elkaar of bij experten terecht om het juiste antwoord op jouw vraag te zoeken.
    

Intervisie

De overheid verplicht elke indicatiesteller om jaarlijks een halve dag intervisie te volgen. Ook onze trainers volgen elk jaar intervisies om hun kennis en ervaring op peil te houden. In de aanloop naar een intervisiemoment bezorgen we jou een vragenlijst die onze trainers in staat stelt tijdens de intervisie zo maximaal mogelijk rekening te houden met jouw vragen. Je krijgt ook telkens de kans om een casus voor te leggen die tijdens de intervisie besproken kan worden, waardoor deze intervisie optimaal afgestemd kan worden op jouw werksituatie.

Planning
 • Dinsdag 27 september 13u30 - 17u00 - Menen
 • Donderdag 27 oktober 13u30 - 17u00 - Kortrijk

 

Inschrijving

Inschrijven kan telkens tot 10 werkdagen voor de start van de intervisie, maar vol = vol.
Het heeft dus geen zin om in te schrijven voor een moment dat reeds volzet is (staat aangegeven op het formulier).