NIEUWS RCK

Beste leden van de kerngroep

Mijn drang om overzicht te houden in de crisis dwong mij er altijd toe om ruim op voorhand de kerngroep data vast te leggen, in september 2019 gaf ik jullie de planning voor 2020 mee: 19 maart en 24 september.  Ondertussen hebben we geleerd dat alles snel kan veranderen en de ene crisis niet de andere is.

In de huidige context en de wijze waarop rck nu goed werkt lijkt het me niet noodzakelijk om fysiek of virtueel af te spreken en dus bezorg ik jullie een soort nieuwsbrief.

RCK in tijden van corona

We schrijven 17 maart 2020 en België gaat volledig op slot. Wat betekende dit voor het Regionaal Crisisnetwerk Kortrijk?
Als samenwerkingsverband in de regio Zuid-West-Vlaanderen kunnen we al  25 jaar steunen op de gezamenlijke inzet van de regio om personen in een crisissituatie voor de nacht op te vangen en nadien samen verder te helpen.  In corona wordt plots duidelijk hoe broos deze samenwerking wel niet kan zijn.  Het regionaal crisisnetwerk draait op de extra inzet die iedere partner inbrengt, nu werd iedereen en alles verplicht om de diensteverlening terug te schroeven tot op het minimum.

De algemene situatie was als volgt:

  1. Politie diensten schroefden nooit gedwongen hun open onthalen en diensten terug.
  2. Het CAW werd door de overheid verplicht om quarantainekamers in te zetten om eigen cliënten in de opvang die mogelijks besmet zouden zijn te kunnen afzonderen.
  3. Ziekenhuizen stonden in de vuurlinie en konden enkel COVID-19 patiënten en echt dringende situaties opvangen.
  4. Ambulante diensten van CAW en de sociale diensten van de OCMW’s werkten vaak enkel op afspraak en vaak enkel voor reeds gekende situaties….

 

Binnen het regionaal crisisnetwerken konden we slechts heel beperkt een aanbod bieden:1 plaats in de studio Roeland Saverijstraat die we enkel openstelden voor IFG-situatie.  De aanmelden dienst werd verplicht op de volgende dag de situatie verder op te volgen.

In de periode van 17 maart tot 18 mei werden er 3 opnames gerealiseerd. Vanuit de coördinatie rck was ik stand-by om mee te helpen interveniëren in moeilijke situatie en werd ik opgebeld voor een 12-tal situaties. (o.a. eenmaal vervoer helpen regelen naar een vluchthuis, mee zoeken naar anderen alternatieven, …)

Vanaf 18 mei konden we opnieuw stilaan onze vertrouwde werking terug opnemen; we gingen gefaseerd te werk eerst enkel de studio in de Roeland Saverijstraat, daarna ook opnieuw de kamer in de tuighuisstraat.  Tot 16 september tellen we ruw 41 aanmeldingen, die leiden tot 34 opnames van 1 of meerder cliënten, soms ook voor meerdere nachten..

De ziekenhuisbedden zijn nog niet opnieuw ingeschakeld in het systeem van de crisisbedden RCK.  De huidige berichten rond het stijgend aantal COVID-19 besmettingen maakt dat de vraag tot op heden nog niet werd gesteld aan de regionale ziekenhuizen.

Beurtrol ambulante diensten

Hierbij vinden jullie een aangepaste beurtrol voor het einde van 2020 beurtrol_ambjan20_dec20_vers2.xlsx.  In de loop van november wordt er aan alle partners een beurtrol bezorgd voor 2021.  Wie al wat vooruit wil lopen,  kan zich baseren op deze van 2020.  Het is een systeem van 3 of 6 weken afhankelijk van je inzet als partner.  

Gelieve de data van lokale sluitingsdagen door te geven tegen 15 oktober 2020, dan kunnen deze meegenomen worden in de eerste opmaak.

Nog eens de afspraken RCK op een rijtje

Doelstelling rck De doelstelling is om hulpverleners bij te staan wanneer ze geconfronteerd worden met een persoon in een crisissituatie die voor de nacht of weekend geen opvang heeft.

Verwijzen naar  en aanmelden bij rck

In welke situatie kan je doorverwijzen naar het rck?  Om te voldoen aan bovenstaande doelstelling willen we niet te strikt vastleggen wat een crisissituatie is.  Wel is belangrijk dat het regionaal crisisnetwerk een ondersteunende dienst is voor de hulpverleners en niet de oplossing is voor een cliënt.  Vanuit een dienst gebeurt de verwijzing met een telefonisch contact naar de telefoonpermanentie rck ( niet voor 14 uur) en een verwijsfiche (2018-from_vervroegd_aanmelden_rck.docx).  deze verwijsfiche geeft de call-takers en de coördinator van het rck meer info om de situatie goed te kunnen opvolgen.

Wanneer je beslist om een cliënt door te verwijzen naar het rck vragen we om de clientenfolder  met de cliënt te overlopen.  Hier in staat vermeld wat de cliënt kan verwachten en wat wij van de cliënt verwachten.

Wat verwachten we de volgende dag van de verwijzer.  Wanneer een persoon in crisis door een hulpverlenende dienst is doorverwezen naar het rck verwachten we altijd  dat er voor de volgende (werk)dag afspraken zijn gemaakt

-        Afspraak bij de verwijzende hulpverlener

-        Afspraak bij een collega

-        Afspraak bij een andere dienst waar reeds contacten mee werden gelegd

 

Wat kan echt niet!!

Het is helemaal fout om de cliënt tijdens een hulpverlenend gesprek, zonder expliciet contact met de telefoonpermanentie rck,  het advies te geven om zich te melden bij (1) de lokale politie of (2) specifiek de pz vlas.

Voor 14 uur is het niet mogelijk om via de telefoonpermanentie of de coördinator rck, iemand aan te melden voor rck. Voor een tweede nacht rck worden er in de loop van de voormiddag wel afspraken gemaakt

Er wordt bij aanmelding onmiddellijk voor meerdere nachten gereserveerd zonder dat er enig perspectief is naar het crisisbed.

Het is de verantwoordelijkheid van de verwijzer om samen met de cliënt na te denken over hoe deze bij de politiezone vlas
(telefoonpermanentie) geraakt om de sleutel/badge op te halen.  Evenals hoe de cliënt zich zal verplaatsen naar ofwel de Roeland Saverijstraat ofwel de Tuighuisstraat  (die ziekenhuisbedden rck zijn voorlopig niet operationeel).

Indien de opname voor een weekend of feestdag gebeurt dient er besproken te worden of de persoon financiële middelen heeft om aanvullende voeding te kopen ( beperkt aanbod van droge voeding).

Indien de cliënt het crisisbed verlaat voor er een medewerker van het CAW is langs geweest, dient de sleutel of badge op de tafel te leggen. 

Wanneer wordt de ambulante dienst rck ingezet en wat verwachten we hiervan?

De ambulante beurtrol wordt ingeschakeld wanneer een persoon wordt verwezen naar het rck door een politiedienst en de persoon in kwestie kan de volgende werkdag geen beroep doen op een gekende hulpverlener.

Van de ambulante dienst verwachten we dat de eerste vraagverheldering gebeurt, zoeken naar een oplossing in eigen netwerk, of de eerste stappen worden gezet naar de opstart van een hulpverleningstraject.