Nieuw bestuur W13 klaar om de komende 6 jaar werk te maken van een sterker regionaal sociaal beleid.

Op vrijdag 15 maart 2019 werd het nieuwe bestuur van de regionale welzijnsorganisatie W13 geïnstalleerd.  Philippe De Coene (schepen Kortrijk) werd voor de komende 6 jaar aangesteld als voorzitter van W13.  Hij wordt bijgestaan door de ondervoorzitters Frank Acke (schepen Wevelgem), Bram Deloof  (schepen Kuurne) en Willy Glorieux (schepen Spiere-Helkijn). In korte tijd groeide W13 uit tot een performante welzijnsorganisatie met niet minder dan 53 medewerkers en veel bovenlokale projecten, zoals een regionaal voedseldistributieplatform Food Act 13 of de regionale Woonclub die mensen helpt bij het vinden van een betaalbare huurwoning.

W13 is de samenwerking van de 14 OCMW’s ( Anzegem – Avelgem – Deerlijk – Harelbeke – Kortrijk – Kuurne – Lendelede - Menen – Spiere-Helkijn – Waregem – Wevelgem – Wervik – Wielsbeke – Zwevegem)  en het CAW van Zuid-West-Vlaanderen.

In de raad van bestuur is elke gemeente vertegenwoordigd door de schepen verantwoordelijk voor het lokaal sociaal beleid en de leidinggevende ambtenaar.  Het CAW is vertegenwoordigd door zijn algemeen directeur, Pascal Heytens, en een lid van het managementteam.  Binnen de organen van W13 worden geen bestuursvergoedingen voorzien. 

Door die sterke bestuursbetrokkenheid slaagt W13 erin om ook echt een gezamenlijke beleidsvisie te ontwikkelen.  Een samenwerking die loont, zo bewijzen de cijfers.  De beperkte bijdrage van de gemeentes (€0.5 per inwoner) bedraagt slechts 10% van de inkomsten.  Door de gezamenlijke aanpak van een aantal uitdagingen worden heel wat inkomsten gegenereerd voor de regio via bovenlokale middelen .  Ondertussen stuurt W13 32 medewerkers rechtstreeks aan en biedt het daarnaast onderdak aan het team van Konekti dat uit 21 mensen bestaat.  Volgende week zitten de schepenen van sociaal beleid en het CAW 2 dagen rond de tafel om een voorstel van toekomstig regionaal sociaal beleid te formuleren.

W13 ontwikkelde zich de afgelopen 3 jaar tot een onmisbare motor voor een regionaal zorg- en welzijnsbeleid in Zuid-West-Vlaanderen. Vanuit de overtuiging dat elke inwoner in de regio recht heeft op een gelijke(re) toegang tot het maatschappelijk leven, zet W13 in op concrete projecten en realisaties die een verschil maken op het terrein.  

Projecten zoals de regionale Woonclub waarbij kwetsbare huurders begeleid worden bij het zoeken naar een huurwoning of Food Act 13, een regionaal voedseldistributieplatform, zijn nu reeds gevestigde waarden.

Voor meer info: Philippe De Coene, voorzitter, 0477 45 32 32