Missie en visie

Missie

W13 voert een gezamenlijk sociaal en welzijnsbeleid voor de regio Zuid-West-Vlaanderen, zodat iedereen in de regio dezelfde kansen heeft op een menswaardig en kwaliteitsvol leven, de uitoefening van zijn grondrechten en toegang tot het welzijns- en zorgaanbod. Daarbij heeft W13 bijzondere aandacht voor de meest kwetsbaren.

Visie

Met respect voor de eigenheid van alle spelers in de regio neemt W13 de rol op als regisseur binnen het sociaal, welzijns- en zorglandschap van Zuid-West-Vlaanderen. W13 behoudt het overzicht, gaat op zoek naar verbindingsmogelijkheden en faciliteert waar mogelijk afstemming en samenwerking. Waar nood is aan innovatie treedt W13 op als projectcoördinator en biedt het de ruimte voor experiment. De deelgenoten werken binnen W13 samen om de efficiëntie binnen de eigen organisatie(s) en de regio te verhogen. W13 houdt de vinger aan de pols met betrekking tot de beleidsevoluties en behartigt de lokale - in samenwerking met de lokale besturen - en bovenlokale belangen van de partners, de welzijns- en zorgspelers en de inwoners van de regio.