Margot Bonte

Medwerker Woonclub en BIZ (+ wijk-werkcoach ad interim in september 2020)

0495 91 63 45

 

margot.bonte@welzijn13.be