Leermodules GBO

Ben je lokaal betrokken bij het Geïntegreerd Breed Onthaal? Kan je ondersteuning gebruiken? De GBO-centrale, een samenwerking tussen SAM, VVSG, CAW, IMO en de Vlaamse overheid, voorziet de nodige hulp.

Steunpunt Mens en Samenleving biedt drie leermodules aan voor zowel GBO-medewerkers als leidinggevenden.

1. Outreachend werken

2. Informatie-uitwisseling

3. Krachtgericht werken