Kracht.wonen  

Kracht.wonen is een regionale en sectoroverstijgende samenwerking bij knelpuntsituaties van langdurige thuisloosheid. Waar bestaande lokale en sectorale diensten niet tot een oplossing komen op het vlak van wonen en ondersteuning, worden de krachten gebundeld om de match mogelijk te maken.

Concreet doen we dit door:

  1. een regionaal meldpunt dat de match maakt tussen vraag en aanbod
  2. een regionale pool van tijdelijke woningen
  3. de inzet van flexibele intersectorale begeleidingstrajecten in functie van zelfstandig wonen 
  4. een samenwerking met de woonclub in functie van toegang tot duurzame huisvesting

 

De betrokken partners zijn: W13 (14 OCMW’s en CAW Zuid-West-Vlaanderen), leden van het dedicated team (Psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta, Kompas, Groep Ubuntu, CAW) en de Provincie West-Vlaanderen