kracht.wonen  

Kracht.wonen is een regionale en sectoroverstijgende samenwerking  bij knelpuntsituaties van thuisloosheid.  Daar waar bestaande lokale en sectorale diensten niet tot een oplossing komen op vlak van wonen en ondersteuning, worden de krachten gebundeld om de match mogelijk te maken.

Concreet doen we dit door :

  1. een regionaal meldpunt die de match maakt tussen vraag en aanbod
  2. een regionale pool van tijdelijke woningen
  3. de inzet van flexibele intersectorale begeleidingstrajecten in functie van zelfstandig wonen 
  4. samenwerking met de woonclub in functie van toegang tot duurzame huisvesting

 

De betrokken partners zijn: Partners W13 (14 OCMW’s en CAW Zuid-West-Vlaanderen), leden van het dedicated team (Psychiatrisch ondersteuningsteam Vesta, Kompas, Groep Ubuntu, CAW).

Werkwijze

  • Meer uitleg over de werkwijze van kracht.wonen vindt u hier.
  • Presentatie van het lanceringsmoment in september 2017 vindt u hier. 

Aanmelden

  • Hier vindt u het aanmeldingsformulier voor kracht.wonen.
  • Hier vindt u het toestemmingsformulier dat door de cliënt ondertekend moet worden.

 

Wooncoach

  •  Folder voor de cliënt: meer uitleg over de rol van de wooncoach binnen kracht.wonen.

 

Resultaten 1 jaar kracht.wonen

 

Aan de slag met Europese aanbevelingen

Vanuit de regio gaan we reeds jaren aan de slag met Europese aanbevelingen bij de aanpak van dak-en thuisloosheid.

Hierbij pleit men om meer in te zetten op woongerichte benaderingen voor dak-en thuislozen (Housing Led). Met deze benadering wordt afgestapt van het ‘trapsgewijze systeem’ of het woonladdermodel. Volgens dit model moeten dak- en thuislozen verschillende stadia van residentiële zorg doorlopen alvorens zij ‘klaar’ zijn om de stap naar stabiele huisvesting te zetten.  De ‘Housing Led’ benadering draait deze logica om en ziet de toegang tot stabiele huisvesting met huurbescherming als eerste stap naar integratie.  Zelfs voor die langdurig dak- en thuislozen die een combinatie van problematieken kennen (psychische en/of verslavingsproblematiek) is toegang tot stabiele huisvesting met ondersteuning aan huis de eerste stap. 

Meer info over Housing First en regio traject vindt u hier

De wooncirkel ontwikkelden we op basis van de Europese typologie van Feantsa, als instrument om dak- en thuisloosheid in een breder woonperspectief te zien. Dit kan dienen als analyse-instrument om de dialoog met woonbeleid op gang te brengen.

Meer info bij

Liesbet.mullie@welzijn13.be

liesbet.benoit@welzijn13.be