Samenwerkingsverband Konekti bestaat 3 jaar
In 2018 sloten zowat 70 organisaties uit 7 sectoren, gerelateerd aan jeugdhulp, een samenwerkingsovereenkomst af. Zo werd midden oktober dat jaar Konekti geboren. Het doel: ervoor zorgen dat kinderen, jongeren en gezinnen in een kwetsbare situatie op tijd hulp kunnen krijgen. In drie jaar ondersteunde het samenwerkingsverband al 858 gezinnen.

Wat als er bepaalde spanningen zijn in jouw gezin? Spanningen met je kind, je tiener en/of je partner? Dat het samenleven daardoor moeilijk is? Dan ga je op zoek naar hulp. In Zuid-West-Vlaanderen kon je vóór Konekti hulp krijgen, maar was je op jezelf aangewezen. Bovendien was de hulpverlening sterk gefragmenteerd: de jeugdhulp werd te veel per organisatie en bij uitbreiding per sector georganiseerd.

De Beleidsnota Jeugdhulp 2.0, die in 2016 werd gelanceerd, was het startsein voor de oprichting van Konekti, een samenwerkingsverband waarin 7 sectoren de handen in elkaar slaan. Het gaat om Algemeen Welzijnswerk (CAW), Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), CLB's, Agentschap Opgroeien, Gemandateerde Voorzieningen (zoals sociale dienst jeugdrechtbank), Geestelijke Gezondheidszorg en de lokale besturen. W13 is als welzijnsvereniging van de 14 Zuid-West-Vlaamse lokale besturen en CAW Zuid-West-Vlaanderen, kernpartner.

1Gezin1Plan

Meteen was duidelijk dat er gewerkt zou worden met de methodiek en visie 1Gezin1Plan. Dat wil zeggen dat er bekeken wordt wat de sterktes en mogelijkheden van het gezin zelf zijn. Het gezin heeft de regie in handen, neemt zelf de beslissingen en bouwt een ondersteunend netwerk uit.

“De verbinder zei ons: het is niet mijn bedoeling om hier te komen zeggen wat jullie moeten doen’. Wij moesten zeggen waar wij nood aan hadden, wij moesten zeggen wat ons doel was. Zij zou dan samen met ons op zoek gaan naar een manier om dat te verwezenlijken. Een andere wereld ging open. Ik heb al heel veel hulpverlening gehad en nogal dikwijls is het zo dat ze een bepaald draaiboek hebben, dat ze willen of moeten volgen.” Een mama.

Het Konekti-team bestaat uit 24 medewerkers. De verbinders gaan samen met de gezinnen en hun netwerk aan de slag en vervullen een ondersteunende rol in het opmaken van hun gezinsplan. Samen doen ze ook aan rechtenverkenning. Bijvoorbeeld: heeft het gezin recht op verhoogde tegemoetkoming, op een UiTPAS met kansentarief, enz. De eerstelijnspsychologen (ELP's) bieden op locatie gesprekken aan kinderen, jongeren en hun ouders aan rond klachten, gerelateerd aan mentaal welzijn.

“Iedere avond spelen wij een gezelschapsspel. Gisteravond ook. We hebben ons mateloos … geamuseerd eigenlijk. We maakten wel veel lawaai, iets wat de buren wellicht niet plezant hebben gevonden. Al is het een ander soort lawaai dan vroeger: toen hoorden ze geruzie en geschreeuw, nu kreten van plezier.” Een papa.

1.107 aanvragen

Sinds de start kreeg Konekti 1.107 aanvragen voor ondersteuning binnen. Het samenwerkingsverband kon daarvan 858 trajecten opstarten. Voor de andere 249 aanmeldingen ging Konekti mee op zoek naar een oplossing. Redenen waarom Konekti geen hulp kon aanbieden, zijn bijvoorbeeld dat de aanmeldingen uit een andere regio kwamen of de vaststelling dat een andere organisatie betere ondersteuning kan geven.  

Vorig jaar ging het om 333 aanmeldingen en werden er 256 ondersteuningen (196 door verbinders, 60 door ELP's) opgestart. In de eerste 9 maanden van dit jaar kwamen er al 307 aanmeldingen binnen. In 2020 was corona dus ook bij Konekti voelbaar.

Konekti is een toonvoorbeeld dat samenwerken werkt in Zuid-West-Vlaanderen. Kernpartner W13 draagt de baseline #samenwerkenwerkt hoog in het vaandel en hanteert dit principe dan ook bij zijn eigen projecten.

De samenwerkingsverbanden 1Gezin1Plan worden mogelijk gemaakt door het Agentschap Opgroeien.