Jaarverslag 2019

In 2019 zette W13 versterkt in op samenwerking en de realisatie van concrete acties op het terrein met bijzondere aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie.

Raadpleeg het jaarverslag hier: 2019-w13-jaarverslag.pdf