Interview met Marc Vanmoerkerke en Ann Vandeweege, vrijwilligers Woonclub W13 Kortrijk

 

Dag Ann, Marc. Wat doen jullie precies van vrijwilligerswerk en hoe ziet die taak eruit?

Ann: ‘In Kortrijk werken wij wekelijks op dinsdag voor de woonclub, waar we mensen helpen om een woning te zoeken op de huurmarkt. Dit zijn mensen die het moeilijk hebben om op de gewone huurmarkt woonst te vinden. Dit zijn vaak mensen die het financieel niet breed hebben, alleenstaande ouders, mensen van allochtone afkomst,… we zoeken mee naar goedkopere woningen voor hen en geven tips waar nodig.’

Marc: ‘We merken dat het voor die mensen heel moeilijk is om een kans te krijgen van huiseigenaars en immokantoren.  We proberen een bijdrage te zijn door zelf eens te bellen, betaalbare woningen online te helpen zoeken,…’

Waarom wou je vrijwilligerswerk gaan doen?

Marc: ‘Toen ik op brugpensioen ging zocht ik nog een bezigheid. Ik zag in een krantje een artikel over de Woonclub met een oproep voor ondersteuning. Ik ging ernaar toe vanuit de veronderstelling dat dit technisch nazicht van woningen was, maar het bleek om een heel sociale functie te gaan. Na één gesprek met iemand was ik verkocht en besloot ik dit te blijven doen.’

Ann: ‘Ik was op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding. Ik heb een diploma licentiaat lichamelijke opvoeding maar had altijd al interesse in een job als sociaal werker of psycholoog.  Ik kwam eerst terecht als vrijwilliger bij CAW dienst slachtofferhulp.  Daar kon ik een luisterend oor bieden en zorgend aanwezig zijn.  Later zag ik de oproep voor de woonclub en heb ik me ook aangeboden.  Ik wou op deze manier mijn steentje bijdragen aan hen die het wat moeilijker hebben.’

Hoe zie jij de meerwaarde van het werk dat jullie doen?

Ann: ‘Mensen ervaren hier dat iedereen vriendelijk wordt behandeld, men wordt gewaardeerd. Iedereen wordt gehoord en men is welkom zo vaak als men wil. Marc en mij vormen een hecht team wat maakt dat we, ondanks de vele uitdagingen, blijven doorgaan.’

Marc: ‘Doordat er te weinig betaalbare woningen zijn in de regio is het niet altijd gemakkelijk. We proberen zo goed als mogelijk ons best te doen om iedereen vooruit te helpen. De stijgende armoede en de stijgende huurprijzen zijn een grote uitdaging.  Ook voor grote gezinnen is het moeilijk passende woonst te vinden.’

Wat maakt dat jullie dit blijven doen, ondanks de vele uitdagingen?

Ann: ‘Het feit dat we een hecht team zijn onder mekaar is voor ons zeer motiverend.’

Marc: ‘We doen dit omdat we zelf een bijdrage willen zijn voor al die mensen. Sommigen zijn ook echt dankbaar, wat mooi is om te zien.’

De Woonclub is momenteel op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Heb je tips voor andere mensen die dit werk als vrijwilliger willen doen?

Ann: ‘Je mag het niet doen voor het resultaat alleen. Soms zet je kleine stapjes vooruit met mensen en moet je daar blij om kunnen zijn.  Vaak komen ze met een heel verhaal. Je moet geduld kunnen hebben, en de moed nooit opgeven’

Wat is het mooiste moment dat je meemaakte als vrijwilliger in de Woonclub?

Ann: ‘Er was ooit een dame die hier 6 maanden lang kwam in het zoeken naar woonst. Ze was zo vriendelijk, zo dankbaar,… op een dag vonden we een woning voor haar. We hielpen haar bij de installatie en verzamelden tweedehandsspullen. Op korte tijd was ze plots helemaal geïnstalleerd. Het geluk zag je zo in haar ogen. Zoveel dankbaarheid. Dat zullen we nooit vergeten…’

Bedankt Ann, Marc voor dit inspirerende interview en voor jullie grote inzet voor de Woonclub. Fantastisch wat jullie doen…