Integratie van asielzoekers, erkende vluchtelingen en anderstalinge nieuwkomers

De opvang en integratie van anderstalige nieuwkomers - volwassenen, alleenstaanden, gezinnen, niet- begeleide minderjarigen – stelt de partnerorganisaties van W13 voor nieuwe uitdagingen.

W13 werkt nauw samen met organisaties als het Agentschap voor Integratie en Inburgering, Solentra vzw, CGG Mandel en Leie en Minor- Ndako om nieuwe initiatieven in de regio te realiseren en het bestaande aanbod te versterken.

vzw Solentra – Solidariteit en Trauma- Is gespecialiseerd in wat men noemt “transculturele traumatherapie”. Hulp bieden aan gezinnen met een achtergrond als vluchteling is voor geen enkele hulpverlener evident. Onze hulpverlening benadert psychische problemen en de aanpak hiervan binnen een specifiek westers georiënteerd denkkader. De confrontatie met mensen met een erg verschillende culturele achtergrond en dus vaak een heel andere kijk op de oorzaken en remedies voor psychische problemen bemoeilijken het efficiënt hulp verlenen. Denk aan een jonge Afghaanse man met- in onze ogen- duidelijke trauma verschijnselen, die er echter zelf van overtuigd is dat zijn lichaam wordt bewoond door djinns die zijn nachtmerries en angsten veroorzaken….

Maatschappelijk werkers van 13 partner- OCMW’s kunnen sinds 18/09 bij W13 intekenen voor een pakket met tweewekelijkse intervisie, supervisie en vorming. Voor de cliënten zelf is voorzien in een pakket individuele- en groepsconsultaties. Mevr. Evie Monteyne, klinisch psychologe verbonden aan Solentra, staat in voor de begeleidingen van zowel maatschappelijk werkers als de cliënten.

Nog in september 2017 start W13 i.s.m. Minor Ndako met een nieuw aanbod ambulante begeleiding voor jonge asielzoekers van 16 tot 25 jaar.

Verder organiseert W13 afhankelijk van de noden in het werkveld regionale vormingen:
• voor bv. de vrijwilligers in de buddywerkingen en de LOI 
• én  voor de maatschappelijk werkers, bv.  in het omgaan met culturele diversiteit en het herkennen van symptomen van trauma’s