Infomoment SHM en SVK's 2019

W13 organiseerde op 31 januari 2019 voor zijn professionele partners een infomoment waar toelichting werd gegeven over de werking van de sociale verhuurkantoren en sociale huisvestingsmaatschappijen met huurpatrimonium in de regio. Er zijn heel wat gelijkenissen inzake hun werking, maar ook enkele verschillen. Dit infomoment kon deze gelijkenissen en vooral de verschillen even in de verf zetten. Er werden onder meer tips en tricks gegeven over hoe de inschrijving bij elk sociaal verhuurkantoor efficiënt en correct kan gebeuren, welke documenten hierbij belangrijk zijn en welke tussenkomst er nodig is in het kader van de jaarlijkse of tweejaarlijkse actualisatieprocedures. Verder werd er ingezoomd op de diverse toewijzingsprocedures. 

Daarnaast werd ook de werking en inschrijvingsprocedure van de sociale huisvestingsmaatschappijen uitgelegd en werd de wijze waarop huurders kunnen doorstromen van een woning van het sociaal verhuurkantoor naar woning van een sociale huisvestingsmaatschappij toegelicht. Bjorn Thienpont (RSVK Waregem), Geert Matton (SVK De Poort), Elke Doise (SVK De Woonsleutel) en Karel Maddens (SHM De Vlashaard) waren de gastsprekers van dienst en stonden de 80 deelnemers te woord.

Hier kunt u de overzichten van de sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren met aanbod in de regio en de powerpointpresentatie van het infomoment raadplegen.