Hoe aanmelden? Info voor aanmelder en cliënt

Wie kan aanmelden? 

Kracht.wonen is een regionaal partnerschap in Zuid-West-Vlaanderen. Praktijkwerkers van de 14 OCMW’s en het CAW kunnen situaties van langdurige thuisloosheid aanmelden via een aanmeldingsformulier. Na het invullen kan je dit formulier downloaden als pdf-document en afdrukken, zodat u het aan het dossier van uw cliënt kunt toevoegen.

Andere welzijnsorganisaties uit onze regio kunnen situaties aanmelden in samenspraak met een OCMW of met CAW Zuid-West-Vlaanderen.

Info voor de cliënt

Een aanmelding van een situatie gebeurt met toestemming en na gesprek met de betrokken persoon. Hier vindt u het toestemmingsformulier dat de cliënt moet ondertekenen en dat u als aanmelder zorgvuldig bijhoudt.

In deze folder vindt u meer info over de werkwijze en de rol van de wooncoach binnen Kracht.wonen. Wij vragen om dit grondig door te nemen met de cliënt.

Hoe gaan we te werk?

Het aanmeldingsformulier wordt besproken op het meldpunt Kracht.wonen. We geven op korte termijn een van onderstaande antwoorden: 

  • We beslissen dat de aangemelde situatie niet kan worden opgestart in Kracht.wonen en geven een aantal alternatieven.
  • We nemen nog niet onmiddellijk een beslissing, we hebben nog een aantal vragen die we verduidelijkt willen zien.
  • We formuleren een concreet aanbod en stellen een gedetailleerd stappenplan voor om het traject binnen Kracht.wonen te starten.

 

Hierbij vind je een schematisch uitwerken over hoe we de werking van het meldpunt en de communicatie binnen de werking van Kracht.wonen zien:

info_communicatie_en_meldpunt_kracht.wonen_.pptx