Hoe aanmelden? Info voor aanmelder en cliënt

Wie kan aanmelden? 

Kracht.wonen is een regionaal partnerschap in Zuid-West-Vlaanderen. Praktijkwerkers van de 14 OCMW’s en het CAW kunnen situaties van langdurige thuisloosheid aanmelden via een formulier. Andere welzijnsorganisaties uit onze regio kunnen situaties aanmelden in samenspraak met een OCMW of met CAW Zuid-West-Vlaanderen.

Info voor de cliënt

Een aanmelding van een situatie gebeurt met toestemming en na gesprek met de betrokken persoon. Hier vindt u het toestemmingsformulier dat de cliënt moet ondertekenen en dat u als aanmelder zorgvuldig bijhoudt.

In deze folder vindt u meer info over de werkwijze en de rol van de wooncoach binnen Kracht.wonen. Wij vragen om dit grondig door te nemen met de cliënt.