GBO niet-toeleidbaren

Geïntegreerd Breed Onthaal is een concept die een minimale samenwerking tussen OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) vooropstelt. Deze samenwerking is gericht op het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Het lokaal bestuur is, binnen het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid, verantwoordelijk voor de realisatie van dit samenwerkingsverband GBO, en kan hiervoor samenwerken met andere lokale besturen.

GBO niet-toeleidbaren richt zich specifiek naar mensen die het advies niet-toeleidbaar kregen van de gespecialiseerde screeningsdienst van VDAB en waarvoor er momenteel geen aanbod begeleiding naar werk meer is. VDAB stuurt deze mensen door naar het GBO partnerschap om zo toegang te vinden tot een gepast welzijnsaanbod.

W13 is de contactpersoon tussen VDAB en het GBO netwerk en coördineert de onthaaltrajecten. Er is een lerend netwerk en een stuurgroep die dit traject helpt vormgeven.

Meer weten? Contacteer sien.depouvre@welzijn13.be