GBO niet-toeleidbaren

Geïntegreerd Breed Onthaal is een concept dat een minimale samenwerking tussen OCMW, CAW en de diensten maatschappelijk werk van de ziekenfondsen (DMW) vooropstelt. Deze samenwerking is gericht op de realisatie van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening en het tegengaan van onderbescherming. Het lokaal bestuur is, binnen het nieuwe decreet lokaal sociaal beleid, verantwoordelijk voor de realisatie van dit samenwerkingsverband GBO en kan hiervoor samenwerken met andere lokale besturen.

GBO niet-toeleidbaren richt zich specifiek op mensen die het advies niet-toeleidbaar kregen van de gespecialiseerde screeningsdienst van VDAB en waarvoor er momenteel geen aanbod begeleiding naar werk meer is. VDAB stuurt deze mensen door naar het GBO-partnerschap, zodat zij een gepast welzijnsaanbod aangeboden kunnen krijgen.

W13 is de contactpersoon tussen VDAB en het GBO-netwerk en coördineert de onthaaltrajecten. Er is een lerend netwerk en een stuurgroep die dit traject helpt vormgeven.

Meer weten? Contacteer sien.depouvre@welzijn13.be