Food Act 13 haalde al 650 ton voeding op
Food Act 13 heeft opnieuw een opmerkelijk jaar achter de rug. Het voedseldistributieplatform van W13 haalde in 2020 ruim 350 ton verse voeding op. Sinds de opstart in oktober 2018 gaat het om meer dan 650.000 kilogram.

In Zuid-West-Vlaanderen gaat de strijd tegen voedselverspilling onverminderd voort. Food Act 13 speelt daarbij een grote rol: medewerkers halen voedseloverschotten op bij supermarkten (Colruyt, Bio-Planet, Okay, Aldi, Metro, Carrefour) en 8 bakkerijen. In 2020 ging het om meer dan 350 ton verse voeding. In 2019 haalde Food Act 13 zowat 290.000 kilo op.

100-tal afnemers

Alle opgehaalde voeding wordt in het magazijn in Kuurne gesorteerd en gaat dan naar sociale en welzijnsorganisaties. Food Act 13 heeft een 100-tal afnemers, 45 ervan worden op regelmatige basis beleverd. Eén ervan is Oeze Winkel. Dat voedselverdeelpunt in Avelgem vind je in het Sociaal Huis.

Sandra Platteau, schepen van Welzijn in Avelgem: “In 2009 bundelden de OCMW’s van Avelgem, Spiere-Helkijn en Zwevegem samen met Lions Club Zwevegem de krachten en startten Food4All op. In het begin hadden we 1 vrijwilliger en die haalde pakketten af bij Food4All. Intussen kunnen we rekenen op 15 vrijwilligers die voeding ophalen bij lokale handelaars en Food4All. Bovendien krijgen we wekelijks verse voeding aangeleverd door Food Act 13. In Oeze Winkel stallen we alle voeding mooi uit. We helpen intussen 73 gezinnen.”

9.600 euro winkelwaarde per ophaaldag

Sinds de opstart haalde Food Act 13 al ruim 650.000 kilo verse voeding op. Dat is 25 ton verse voeding per maand of ongeveer 1.500 kilogram per ophaaldag. Daarmee helpt Food Act 13 een 5.000-tal gezinnen of omgerekend 13.000 personen.

Bij Food Act 13 maakten ze ook de berekening welke indicatieve winkelwaarde die 650 ton heeft. De gemiddelde prijs per kilo voeding die Food Act ophaalt, bedraagt 6,4 euro. Aangezien er sinds de start in oktober 2018 al 650.000 kilogram verse voeding werd verwerkt, gaat het om een bedrag van 4.160.000 euro. Per ophaaldag is de indicatieve winkelwaarde 9.600 euro.

Wat betreft voeding haalt Food Act 13 opmerkelijke cijfers. Dat geldt ook voor tewerkstelling. Vandaag zijn er 14 leerwerknemers aan het werk die begeleid worden door drie werkvloerbegeleiders. Sinds de opstart ruim 2 jaar geleden werkten al 77 leerwerknemers bij Food Act 13. Van hen is 70 procent aan de slag in het normale economische circuit of volgt een begeleidingstraject richting werk.

Financiering

Food Act 13 startte eind oktober 2018 op binnen W13. De middelen daarvoor kwamen van PDPO (Europese middelen via Vlaamse Plattelandsontwikkeling, Departement Landbouw en Visserij), de Zuid-West-Vlaamse OCMW’s, de Nationale Loterij, de Voedselbank West-Vlaanderen en Lions Club Harelbeke.

Eind 2020 stopten de subsidies vanuit PDPO, maar de lokale besturen binnen W13 beslisten om de komende 5 jaar Food Act 13 te financieren. Het gaat jaarlijks om bijna 240.000 euro. Kortrijk voorziet middelen voor 2 werkvloerbegeleiders (1 voltijds, 1 halftijds) en voor transport. De 13 andere lokale besturen betalen jaarlijks een bijdrage per aantal inwoners. Daarbovenop betalen ze een bijdrage gebaseerd op het aantal kilo’s die ze over een tijdspanne van een jaar (juli 2019 tot en met juni 2020) van Food Act 13 kregen (aantal kilo’s vermenigvuldigd met 0,9 euro). Ook de Voedselbank West-Vlaanderen (5.000 euro per jaar) en Sociale Maribel (21.000 per jaar) investeren in Food Act 13. W13 blijft op zoek gaan naar extra middelen voor de verdere uitbouw en financiering van Food Act 13.

 

Philippe De Coene, voorzitter W13: “De 14 gemeenten waren bereid om de financiering van Food Act 13 quasi volledig op zich te nemen nadat de PDPO-middelen wegvielen. Op zich is dat een bijzonder mooie prestatie. Maar om verder te groeien zou het aangenaam zijn om bovenlokaal ondersteund te worden. Want we zijn met Food Act 13 succesvol bezig met duurzaamheid, armoedebestrijding en tewerkstelling, zaken die allemaal passen in de voornemens van de Vlaamse en federale overheid.”

Bram Deloof, ondervoorzitter W13: “De voorbije jaren investeerden we vooral in een efficiënte herverdeling vanuit het distributiecentrum in Kuurne naar de lokale voedselverdeelpunten. Via onze bestaand lerend netwerk, waarbij we onze lokale partners die bezig zijn met voedselherverdeling ondersteunen, investeren we verder in een sociale kruidenier. Ook aan zaken als mobiliteit en de digitalisering van administratieve verwerking hechten we veel belang. We streven naar een performante, hedendaagse Food Act 13 zodat mensen die recht hebben op extra verse en gezonde voeding die ook krijgen.”

Media Folder