Food Act 13

Najaar 2018 richt W13 met tal van partners zoals de Voedselbank, de voedselverdeelorganisaties, VIVES, Imog, Colruyt en Aldi een regionaal distributieplatform voor voedseloverschotten op: Food Act 13 genaamd. Food Act 13 gaat actief op zoek naar 200.000 kilo voedseloverschotten per jaar om deze te herverdelen aan mensen in armoede. Die bereiken we via 40 à 50 voedselverdeel- en sociale organisaties in onze regio. Food Act 13 gaat vooral op zoek naar verse producten zoals overschotten van  warenhuizen en landbouwers. Dit vormt een welgekomen aanvulling op de voornamelijk droge voeding die door de Voedselbank wordt verdeeld. De mensen in armoede hebben op die manier toegang tot een meer gevarieerd en evenwichtig consumptiepatroon. Food Act 13 is een activeringsproject waarbij 8 medewerkers TWE worden ingezet om hen na een opleidings- en tewerkstellingstijd te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. Food Act 13 is gelegen in Kuurne, naast de Voedselbank. Het huidige Food Act Kortrijk zal opgenomen worden in Food Act 13.

Het regionaal voedseldistributieplatform Food Act 13 dient ook als kapstok voor andere activiteiten zoals lerende netwerken voor OCMW-medewerkers en vrijwilligers, het bekend maken van de principes sociale kruidenier en empowermentgerichte acties zoals kookworkshops voor mensen in armoede uittekenen.

Op het punt waar armoede, voedseloverschotten en activering elkaar treffen, opent zich een energiek arsenaal aan wins. De naam impliceert het al: ‘Food’ refereert naar voedseloverschotten, ‘Act’ naar activering van mensen in armoede en ‘13’ naar de samenwerking die dit project naar een hoger niveau tilt.

Dit project is mogelijk dankzij de steun van het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), Vlaamse Overheid, Vlaanderen Circulair, de provincie West-Vlaanderen, de Voedselbank en eigen middelen.

 

Documenten: persbericht_food_act_13_20180828.pdf  ppt_persmoment_food_act_13_20180828.pptx

 

Contactpersoon:  Coördinator Food Act 13, Arnout Vercruysse

MET DANK VOOR DE STEUN

met steun van ELFPO

      

                          

              

        

https://www.nationale-loterij.be/over-ons/subsidies