Food Act 13

In het najaar van 2018 richt W13 met tal van partners zoals de Voedselbank, de voedselverdeelorganisaties, VIVES, Imog, Colruyt en Aldi een regionaal distributieplatform voor voedseloverschotten op: Food Act 13. Het doel: actief op zoek gaan naar 200.000 kilo voedseloverschotten per jaar om die te herverdelen onder mensen in kwetsbare situaties. Die bereiken we via 40 à 50 voedselverdeel- en sociale organisaties in onze regio. Het doel van 200 ton verse voeding per jaar rondt Food Act moeiteloos: van november 2018 tot en met december 2020 werd liefst 660.000 kilo opgehaald.

Food Act 13 is gelegen in Kuurne, naast de Voedselbank, en gaat vooral op zoek naar verse producten zoals overschotten van warenhuizen en bakkerijen. Dit vormt een welgekomen aanvulling op de voornamelijk droge voeding die door de Voedselbank wordt verdeeld. De mensen in kwetsbare situaties hebben op die manier toegang tot een meer gevarieerd en evenwichtig consumptiepatroon.

Activering

Behalve een regionaal voedseldistributieplatform is Food Act 13 ook een activeringsproject waarbij medewerkers TWE worden ingezet om hen na een opleidings- en tewerkstellingstijd te laten doorstromen naar de reguliere arbeidsmarkt. De leerwerknemers krijgen een intensieve begeleiding van coaches. Het regionaal voedseldistributieplatform Food Act 13 dient ook als kapstok voor andere activiteiten zoals lerende netwerken voor OCMW-medewerkers en vrijwilligers, het bekend maken van de principes sociale kruidenier en empowermentgerichte acties zoals kookworkshops voor mensen in armoede uittekenen.

Op het punt waar armoede, voedseloverschotten en activering elkaar treffen, opent zich een energiek arsenaal aan wins. De naam impliceert het al: ‘Food’ refereert naar voedseloverschotten, ‘Act’ naar activering van mensen in armoede en ‘13’ naar de samenwerking die dit project naar een hoger niveau tilt.

Fianciering

Dit project werd mogelijk gemaakt dankzij de steun van het ELFPO (Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling), de Vlaamse overheid, Vlaanderen Circulair, de provincie West-Vlaanderen, de Voedselbank en eigen middelen. Sinds begin 2021 financieren de lokale besturen (90%), Sociale Maribel (8%) en de Voedselbank (2%) de werking.

 Persbericht en presentatie van de aankondiging van Food Act 13: persbericht_food_act_13_20180828.pdf  ppt_persmoment_food_act_13_20180828.pptx

 

Contactpersoon:  Coördinator Food Act 13, Arnout Vercruysse

MET DANK VOOR DE STEUN

met steun van ELFPO