Dak- en thuislozentelling op 29 oktober 2021

Op 29 oktober voert het Centrum voor Zorgonderzoek en Consultancy van KU Leuven (LUCAS) samen met de UC Louvain een point-in-time telling dak- en thuisloosheid uit in de regio Zuid-West-Vlaanderen. Dit onderzoek gebeurt in samenwerking met W13.

Momenteel zijn er geen cijfers beschikbaar over dak- en thuisloze personen in België. Om een effectief beleid te kunnen voeren zijn betrouwbare cijfers noodzakelijk: cijfers over zowel de omvang als de kenmerken van de doelgroep. In 2020 voerden LUCAS en UC Louvain in opdracht van de Koning Boudewijnstichting tellingen uit in Leuven, Gent, Aarlen, Luik en de provincie Limburg. In oktober gebeurt er een telling in Zuid-West-Vlaanderen.

Hoe?

Een point-in-time telling betekent dat op één afgesproken moment alle dak- en thuisloze personen in kaart gebracht worden. De lokale partners vullen (met of zonder de dak- of thuisloze persoon) een korte vragenlijst in. Het succes van deze telling is afhankelijk van de samenwerking met lokale diensten en organisaties (OCMW's, CAW, politie, ziekenhuizen, armoedeverenigingen, woondiensten, mutualiteiten …) die rechtstreeks of onrechtstreeks in contact komen met deze doelgroep.

Vanaf september nodigen we alle coördinatoren en leidinggevenden uit op de vormingen om te overlopen wat we van jullie verwachten en hoe jullie de telling kunnen uitvoeren.

Meer weten?

Je vindt hier de folder over de telling: dak-_en_thuislozentelling-flyer.pdf