Coronamaatregelen binnen W13

Op datum van 20 maart 2020 werden reeds 9 triagecentra opgezet door W13 in de gemeenten en bereiden we ons voor om een schakelzorgcentrum te installeren. 

Je kan niet zomaar langs bij een triagecentra, je moet worden doorverwezen hiernaartoe. Volg de volgende stappen.

 1. Heb je algemene vragen betreffende COVID-19, het CORONA-virus, bel het algemeen nummer: 0800 -14 689. Bel niet naar jouw huisarts of het ziekenhuis met algemene vragen, zij moeten zich concentreren op dringende medische hulp.
 2. Heb je medische klachten?
 • Bel naar jouw huisarts (of in het weekend naar de wachtdienst).
 • Bij milde klachten zal de huisarts via de telefoon een consultatie doen.
 • Wanneer jouw huisarts een onderzoek zinvol vindt zal hij op huisbezoek komen of je doorverwijzen naar een centraal punt in de gemeente (zogenaamd ‘triage-plaats’).  Ga in elk geval niet zelf naar jouw huisarts, de ‘triage-plaats’ of het ziekenhuis.
 • Wanneer jouw huisarts of de arts van dienst in het triagecentrum het nodig vindt zal die jou doorverwijzen naar de spoeddienst van het ziekenhuis.  Ga in elk geval niet zelf naar het ziekenhuis.

 

Ten slotte is de beste manier om dit virus te bestrijden: afstand houden.
Hou ten allen tijde rekening met de preventieve maatregelen :

 • Was je handen regelmatig en grondig (40 à 60 sec.) met water en zeep.
 • Moet je hoesten? Doe dat in een papieren zakdoekje of in de binnenkant van je elleboog.
 • Gebruik papieren zakdoekjes bij het niezen of snuiten en gooi ze weg in een afsluitbare vuilbak.
 • Vermijd om handen te geven. Begroet elkaar met een zwaai of met de elleboog.
 • Blijf zeker thuis als je ziek bent. Ga niet naar het werk! 
 • Informeer bij jouw werkgever of je van thuis uit kan werken.
 • Vermijd zelf nauw contact met zieke personen.
 • Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan met je handen.

 

Vanuit W13 blijven we onze dienstverlening gewoon verderzetten, eventueel in een aangepaste vorm. Hieronder onze dienstverlening op een rij:

FoodAct13

Food Act 13 wil, in tijden van CORONA, blijven verder werken om voedsel te bedelen aan de meest hulpbehoevigden uit onze regio. We doen dit samen met een leuk team van zo een 15 tal mensen en kunnen rekenen op de hulp van alle colelga's die deel uitmaken van het W13-team.

Wijk-werken: 

Gezien de financiële impact heeft W13 ervoor gekozen enkele wijk-werkcoaches op tijdelijke werkloosheid te zetten vanaf 1 april voor twee maanden. Voor een oplijsting, zie verder bij het onderdeel werk. Je kan tijdens de werkweek ook terecht op het algemeen nummer 056-24.16.25.

Bij hoge noodzaak wordt er op maat gekeken of een afspraak op locatie door kan gaan. De zitdagen gaan niet meer door omdat, volgens de maatregelen, fysiek contact moet worden vermeden.

Trajectbegeleiding Wielsbeke / Lendelede: 

De dienstverlening wordt telefonisch of via e-mail gedaan. Zitdagen gaan niet door zolang de maatregelen betreffende COVID-19 (CORONA) van kracht zijn. Bij hoge noodzaak kan er op maat gekeken worden of een face-2-face contact kan doorgaan, in samenspraak met het lokaal bestuur.

Konekti

De gezinnen staan centraal en zijn in deze periode extra kwetsbaar. Huisbezoeken zijn opgeschort, in navolging van de maatregelen aangaande COVID-19 (CORONA-virus) en de richtlijnen (al dan niet juridisch) van de verschillend belanghebbende sectoren. In elk geval blijven de verbinders via telefoon, mail, skype, whatsapp, … nauw in contact met de gezinnen.

Energiehuis

De dienstverlening binnen het Energiehuis blijft verder gezet worden. Het Energiehuis is bereikbaar via mail energiehuis@welzijn13.be of telefonisch op het nummer 0490 58 70 14

BudgetInZicht

De dienstverlening blijft telefonisch en via e-mail bereikbaar. 

 

Naar aanleiding van de maatregelen omtrent COVID-19, zijn ook wij genoodzaakt om de dienst- en hulpverlening binnen W13-Wonen te wijzigen.

Woonclub

In de gegeven omstandigheden kunnen we GEEN Woonclubpermanenties meer voorzien, we moeten opnieuw de maatregelen navolgen om fysiek contact te vermijden.

De woonclub blijft telefonisch (0499/77.90.81) en per mail (woonclub@welzijn13.be) beschikbaar voor de  (gekende) cliënten en maatschappelijke werkers.

Regionaal Crisisnetwerk

We streven ernaar om de werking van RCK niet volledig stil te leggen onder de gegeven omstandigheden, maar zijn wel genoodzaakt om het verder af te bouwen tot de essentie.

RCK plooit zich aldus terug op 1 bed en wordt enkel ingezet voor situatie waar politie moet tussen komen kader van intra familiaal geweld.  We zetten het rck bed in voor 1 nacht of weekend. De volgende dag moet de persoon de kamer verlaten tegen 10 uur. Vanuit het RCK maakten we afspraken met de lokale politiezones om dit zo goed als mogelijk te blijven opvolgen.

Omdat we het aanbod moeten terugschroeven is het van uiterst belang om met zorg om te gaan met het aanbod. In essentie:

 1. RCK is een aanbod aan hulpverleners en wil opvang voorzien voor de nacht voor personen in een crisissituatie. Mensen die niet verblijven in de regio kunnen niet terecht in RCK.
 2. RCK biedt opvang voor 1 nacht. We kunnen nu geen langere overbruggingen realiseren. Personen die worden doorverwezen naar RCK worden de volgende morgen terug gezien door de verwijzende dienst, opnieuw aanmelden zal niet zo eenvoudig zijn.
 3. Personen die gebruik maken van de nachtopvang maar omwille van de beperkte inzet er niet meer terecht kunnen, kunnen ook niet terecht in RCK.

Aan de personen die worden doorverwezen naar het RCK vragen we om zelf ook de veiligheidsmaatregelen te respecteren.

 • Geen bezoek ontvangen in de rck opvang
 • Er zal voeding aanwezig zijn op het aanrecht en er mag enkel gebruik gemaakt worden van het wegwerpservies en we vragen om geen kasten te openen
 • De persoon kan vertrekken voor de medewerker aankomt, de sleutel laat men liggen op de tafel!
 • De  betrokkene persoon wordt gevraagd om de studio op te ruimen
 • Alle vuilnis in de vuilniszak
 • De lakens afnemen van het bed en zelf in een vuilniszak te stoppen die voor handen zal zijn.
 • De medewerker die verantwoordelijke is voor het RCK neemt de nodige maatregelen om alles te ontsmetten

 

Kracht.Wonen

Binnen kracht.wonen nemen we tot slot de volgende maatregelen

 • Cliënten kunnen nu tijdelijk niet meer worden bezocht in de woning, de wooncoaches doen al het mogelijk om in contact te blijven met de bewoners.
 • In de huidige context is het moeilijk om nieuwe situaties op te starten.  De situaties die in de aanmeldingsprocedure waren kregen een antwoord en indien mogelijk een aanbod die pas na deze moeilijke periode zal kunnen opstarten
 • Het meldpunt zullen we tijdelijk beperken, we blijven onze consult functie behouden en we blijven bereikbaar.

Nogmaals de contactgegevens op een rij

Voor de woonclub: Steffi Vandevelde, 0499/77.90.81

Voor RCK en Kracht.wonen: Liesbet Benoit, 0495/26.54.41