CAW Zuid-West-Vlaanderen lanceert campagne ‘Geweld(ig) Graag Zien’

 

Op donderdag 25 november vindt de internationale dag tegen familiaal geweld plaats. In kader van deze dag organiseert het CAW Zuid-West-Vlaanderen van 22 t.e.m. 28 november de campagneweek, Geweld(ig) Graag Zien. Om de maatschappij extra bewust te maken van dit thema is er onder meer een fototentoonstelling in VORK.
Familiaal geweld

Familiaal geweld is geweld dat plaatsvindt tussen familieleden. Bijvoorbeeld tussen ouders en kinderen, broers en zussen of (ex-)partners. Het gaat dus over partnergeweld, kindermishandeling, oudermishandeling of siblinggeweld. Ook getuige zijn van geweld wordt beschouwd als een vorm van slachtofferschap. Iedereen met vragen rond familiaal geweld kan hiervoor terecht in het CAW Zuid-West-Vlaanderen.

Ze zijn met meer dan je denkt

Het meeste geweld in onze samenleving vindt plaats binnen het gezin, in families en tussen bekenden. Eén op de tien kinderen in Vlaanderen leeft in een onveilige thuissituatie. Eén op de vijf vrouwen en één op de zeven mannen krijgt ooit te maken met partnergeweld.

Ook vandaag heerst er nog altijd een groot taboe over familiaal geweld. CAW Zuid-West-Vlaanderen wil in het kader van de internationale dag tegen familiaal geweld mensen sensibiliseren en de misvattingen doorbreken.

Corona

Tijdens de coronacrisis kreeg CAW Zuid-West-Vlaanderen veel meer aanmeldingen van daders en slachtoffers van familiaal geweld via het justitiehuis en de politionele diensten. In 2020 hadden alle CAW’s liefst 40% meer begeleidingen familiaal geweld. Mensen zaten kort op elkaar, er waren meer frustraties en ergernissen, in sommige gevallen liep het dan ook uit de hand.

“Ik merk vooral dat veel koppels het moeilijk hebben om met elkaar op een constructieve manier te communiceren en hun emoties te uiten. In veel gevallen van familiaal geweld gaat het om een complexe situatie waarbij beide partners een aandeel hebben”, vertellen hulpverleners Kim en Hanne.

CAW maakt sterker

Als CAW geloven we erin dat hulpverlening geweld kan stoppen en voorkomen. Het welzijn van kinderen en mensen is onze eerste bekommernis. We willen hen een echte oplossing bieden door hen individueel te ondersteunen. CAW wil een samenleving die streeft naar nul slachtoffers van familiaal geweld en die niet enkel aan slachtofferzorg of bestraffing doet, maar ook de wortels van het probleem aanpakt.

Samenwerking in complexe dossiers

Sinds september 2021 is de ketenaanpak familiaal geweld in West-Vlaanderen in heel de provincie actief. Deze ketenaanpak brengt partners uit de hulpverlening, parket, politie en bestuur (gemeente en OCMW) op regelmatige basis samen voor casusoverleg in complexe dossiers familiaal geweld met een meervoudige problematiek in meerdere leefdomeinen.

Fototentoonstelling BANG

De fototentoonstelling wordt uitgestald aan de ramen van het volksrestaurant VORK (Doorniksestraat 60, 8500 Kortrijk). 20 foto’s omtrent huiselijk geweld zijn van op straat te zien.