BudgetInZicht

Vandaag worden steeds meer individuen en gezinnen geconfronteerd met overmatige schulden. Niet enkel het aantal dossiers, maar ook de complexiteit ervan is fors gestegen. Dit is duidelijk voelbaar binnen de OCMW’s, CAW’s en andere organisaties die werken met financieel kwetsbare groepen.

Om deze tendens een halt toe te roepen, subsidieert de Vlaamse overheid (kabinet Welzijn) 11 regionale samenwerkingsverbanden BudgetInZicht, of kortweg ‘BIZ’ in Vlaanderen en Brussel.

Werk maken van een kwalitatieve en toegankelijke budget- en schuldhulpverlening en van preventie van schuldoverlast staat centraal binnen elke BIZ-regio.

BudgetInZicht Zuid-West-Vlaanderen is een van de 3 BIZ-samenwerkingsverbanden in West-Vlaanderen. Wij zijn er voor de zorgregio’s Kortrijk, Menen en Waregem.

BIZ is een regionaal samenwerkingsverband met het oog op het voorkomen en terugdringen van structurele schuldenlast en maakt werk van een kwalitatieve budget- en schuldhulpverlening

De 13 OCMW’s, CAW Zuid-West-Vlaanderen en A’kzie de erkende vereniging waar armen het woord nemen zijn partner binnen ons BIZ-netwerk. Er wordt daarnaast ook met diverse andere actoren samengewerkt: scholen, thuiszorgdiensten, organisaties bijzondere jeugdzorg, advocaatschuldbemiddelaars, ...

In West-Vlaanderen kan je naast ons samenwerkingsverband ook BIZ Noord-West-Vlaanderen (zorgregio’s Oostende, Blankenberge, Knokke-Heist, Brugge en Torhout) en BIZ Centraal-West-Vlaanderen (zorgregio’s Veurne, Diksmuide, Ieper, Poperinge, Roeselare, Izegem en Tielt) vinden.

Ons doel

Met BudgetInZicht streven we naar de realisatie van de volgende doelstellingen:

  • Minder mensen komen in financiële problemen terecht.
  • Wie hier toch mee geconfronteerd wordt, vindt vroegtijdig de weg naar gepaste budget- en schuldhulpverlening.
  • Wie al in begeleiding is, kan de nodige vaardigheden opdoen om op termijn terug zelfstandig zijn/haar financieel huishouden te beheren.

 

Een greep uit onze acties

  • Brede sensibilisering door onder meer het maken en verspreiden van folders en brochures of aan de hand van een actie.
  • Het aanbieden van budgetbeurzen en –spellen met het oog op financiële educatie van kinderen, jongeren en jongvolwassenen.
  • Toolbox financiële educatie lager onderwijs.
  • Het ondersteunen van financieel kwetsbare cliënten door het opzetten van een buddywerking BIZondere duo’s.
  • Het ondersteunen van budget- en schuldhulpverleners via intervisie en vormingen.
  • Het aanbieden van de WAKOSTA?!-app.