Budgetbeurs 2019

 

klik hier om in te schrijven voor de budgetbeurs

Situering 

Een groeiende groep jongvolwassenen wordt geconfronteerd met financiële moeilijkheden. Dit blijkt uit onderzoek en de dagelijkse praktijk binnen de hulp- en dienstverlening.  Ongeveer één op acht van de leerlingen derde graad vertoont financieel risicogedrag.   Bij deze groep adolescenten zien we dat er heel wat nood is aan het versterken van financiële vaardigheden, het verhogen van een kritische houding en weerbaarheid tegen beïnvloeding. 

De overgang naar zelfstandig wonen bij jongeren is een cruciale levensfase.  Deze stap vraagt heel wat kennis en vaardigheden om een goede start te maken bij het  zelf beheren van een budget.
Met de budgetbeurs willen we jongvolwassenen laten kennis maken met de verschillende financiële aspecten van het zelfstandig leven.   

Concept budgetbeurs 

Via een ervaringsparcours willen we jongeren op een interactieve manier onderdompelen in verschillende aspecten van het zelfstandig leven en de financiële gevolgen van keuzes. Jongeren doorlopen het parcours  aan de hand van een concreet personage. Zij worden op die manier uitgedaagd om keuzes te maken en hun budget in evenwicht te houden aan de hand van volgende thema’s :

  • Afgestudeerd, wat nu?
  • Wonen en energie
  • Dagelijkse kost
  • Media
  • Vrije tijd
  • Kredieten en schulden

De budgetbeurs is een concept vanuit het samenwerkingsverband ‘Budget In Zicht’ (BIZ) regio Zuid-West-Vlaanderen, momenteel ingebed in W13.  

In oktober 2017 bezochten maar liefst 450 leerlingen uit Menen de interactieve beurs. 
In het voorjaar 2018 vond de budgetbeurs plaats in Kortrijk.